Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНЕ ТА ЗАРУБІЖНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИМІНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Етичні засади процедури рецензування 

Рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає додержанні наступних принципів:

– рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;

– рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна;

– неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;

– рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, що працюють у відповідній галузі.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...