Фінансування журналу

Видавець

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Yaroslav Mudryi National Law University