Методика формування здатності до комунікативної взаємодії у дітей із порушеннями спілкування

Автор(и)

  • О. О. Цимбаленко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.395-413

Ключові слова:

порушення спілкування, авторитет, референтна особа, емоційно значуща взаємодія, комунікативна взаємодія.

Анотація

У статті представлено опис методики психолого-педагогічної корекційної роботи, спрямованої на формування комунікативної взаємодії у дітей із порушеннями спілкування. Зазначено, що ця методика заснована на емпіричних спостереженнях, порівняльному аналізі успішних моделей корекційної роботи провідних фахівців у галузі психолого-педагогічної корекції та реабілітації дітей із порушеннями розвитку, в тому числі з порушеннями спілкування, а також власному успішному досвіді корекційної роботи. Методика передбачає використання певної моделі поведінки дорослих, які оточують дитину. Запропонована модель поведінки спрямована на залучення дитини до емоційно значущої взаємодії, формування авторитету значущого дорослого та становлення його як референтної особи для дитини з порушеннями спілкування. Для підтвердження ефективності цієї методики було проведено експериментальне дослідження. Результати експерименту свідчать про численні позитивні зміни, що відбулися в поведінці та розвитку дітей за період експериментального втручання, що підтверджено результатами структурованого спостереження і тестами АТЕС. Шляхом структурованого спостереження виявлено, що в результаті експериментального втручання якісно змінилися моделі взаємодії у дітей: зросла кількість епізодів активної взаємодії і знизилася кількість епізодів взаємодії під тиском. Унаслідок втручання частина дітей почала ініціювати взаємодію, чого на момент первинного спостереження не відбувалося. За результатами тестування АТЕС можна констатувати значне зниження балів за всіма категоріями запитань, зокрема в розділах «Мова / комунікативні навички» і «Соціалізація», які були пріоритетними для нас в цьому дослідженні. Такий результат свідчить про значний прогрес у дітей і ефективність запропонованої методики.

Посилання

Августова Р. В начале было слово / Р. Августова. – М. : Этерна, 2014. – 384 с.

Августова Р. Говори! Ты это можешь! / Р. Августова. – М. : Этерна, 2015. – 368 с.

Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я / Б. Беттельхейм. – М. : Академический проект, 2013. – 480 с.

Гринспен С. На ты с аутизмом. Использование методики Floortime для развития отношений, общения и мышления / С. Гринспен, С. Уидер. – М. : Теревинф, 2017. – 512 с.

Келлер Е. История моей жизни / Е. Келлер, А. Салливан. – М. : Захаров, 2003. – 272 с.

Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 560 с.

Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей / А. С. Макаренко. – М. : Учпедгиз, 1940. – 120 с.

Максименко С. Д. Теорія психології нужди (життєвої енергії) / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 7–18.

Руденко Л. М. Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей / Л. М. Руденко, М. В. Федоренко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : Збірник наукових праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – Вип. 9, т. 1. – С. 210–222.

Хворова Г. М. Формування батьківської компетентності в корекційній освіті дітей з полісистемними порушеннями розвитку / Г. М. Хворова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 28. – С. 145–148.

Lovaas I. Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning in Young Autistic Children / I. Lovaas // Journal of Consulling and Clinical Psychology Copyright. – 1987. – 55 (1) . – Р. 3–9.

Lovaas I. Some generalization and follow-up measures on autistic children in behavior therapy / I. Lovaas // Appl. Behav. Anal. – 1973. – 6 (1). – Р. 131–165.

Smith Т. Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder / Т. Smith, S. Iadarola // Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. – 2015. – 44. – Р. 897–922.

Siller M. A parent-mediated intervention that targets responsive parental behaviors increases attachment behaviors in children with ASD: Results from a randomized clinical trial / M. Siller, M. Swanson, A. Gerber, T. Hutman & M. Sigman // Journal of Autism and Developmental Disorders. – 2014. – 44. – Р. 1720–1732.

Leaf J. B. Observational effects on the preferences of children with autism / J. B. Leaf, M. L. Oppenheim-Leaf, R. Leaf, A. B. Courtemanche, M. Taubman, J. McEachin, J. B. Sheldon, J. A. Sherman // Appl. Behav. Anal. – 2013. – 45 (3). – Р. 473– 483.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-11

Як цитувати

Цимбаленко, О. О. (2018). Методика формування здатності до комунікативної взаємодії у дітей із порушеннями спілкування. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 395–413. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.395-413