Том 2, № 9 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Основи методології науки кримінального права PDF
Микола Іванович Панов 1-41
Архітектоніка кримінально-правового впливу: кримінальна відповідальність та стадії її реалізації PDF
Олександр Васильович Козаченко 42-62
Процес кваліфікації злочину: зміст і сутність PDF
В. В. Марчук 63-75
Поновлення майнових прав потерпілого, порушених злочином, як кримінально-правова проблема PDF
Людмила Николаевна Демидова 76-87

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Проблеми використання поняття «сепаратизм» у сфері кримінального права PDF
Микола Анатолійович Рубащенко 88-104
Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України PDF
Вячеслав Володимирович Олійниченко 105-116
Предмет забруднення або псування земель PDF
Микола Віталійович Іщенко 117-130
Предмет злочину, передбаченого ст. 307 КК УКраїни PDF
С. В. Мокляк 131-144
Щодо кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем службової особи – керівника колегіального органу PDF
Наталія Володимирівна Нетеса 145-156

КРИМІНОЛОГІЯ

Щодо визначення поняття «місто» у контексті дослідження тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в Україні PDF
В. В. Бойко 157-168
Територіально-просторовий аналіз злочинності у населених пунктах Одеської області PDF
Андрій Миколайович Бабенко 169-191
Фальшивомонетництво: напрями загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання PDF
Олександр Ігорович Михалік 192-208

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Формалізм і формальності в реалізації норм кримінального процесуального права PDF
Світлана Олександрівна Касапоглу 209-217
Етапи прийняття кримінальних процесуальних рішень PDF
Данило Анатолійович Скоромний 218-234

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Авторський колектив PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 300-300
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Основні концептуальні засади законопроекту PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 301-315
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Проект Закону PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 316-382
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Пояснювальна записка PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 383-391
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Порівняльна таблиця № 1 (у частині внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення) PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 392-421
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Порівняльна таблиця № 2 (у частині внесення змін до Кримінального кодексу України) PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 422-633
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Порівняльна таблиця № 3 (у частині внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України) PDF
Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін 634-737

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права 12–13 жовтня 2017 р.) PDF
Вячеслав Іванович Борисов, Дарина Петрівна Євтєєва 235-255
Німецький конгрес профілактики - розвиток і поточний момент PDF
E. Маркс 256-282
До питання щодо змісту функцій кримінального права та їх співвідношення із функціями закону про кримінальну відповідальність PDF
Ірина Олександрівна Зінченко, Євген Валерійович Шевченко 283-287
До питання щодо визначення підстав криміналізації порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками PDF
Віктор Володимирович Курафєєв 288-291
Злочини проти людяності в міжнародному праві: питання імплементації та криміналізації PDF
Сергій Михайлович Мохончук 292-294
Універсальні визначення у кримінальному праві: додаткові аргументи PDF
Євген Львович Стрельцов 295-299
Вітання Дудорову О. О. PDF
Коллегия Редакционная Редколлегия 738-740
Вітання Тютюгіну В. І. PDF
Коллегия Редакционная Редколлегия 741-745
Вітання Степанюку А. Х. PDF
Коллегия Редакционная Редколлегия 746-749
Вітання Глушкову В. О. PDF
Коллегия Редакционная Редколлегия 750-753