Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Василь Якович Тацій, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ректор, кафедра кримінального права № 1; Національна академія правових наук України, президент., Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 1. Вячеслав Іванович Борисов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор, кафедра кримінального права № 1; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник., Україна

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ

 1. Дарина Петрівна Євтєєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Юрій Васильович Гродецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 1. Юрій Васильович Баулін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 2. В. В. Бойко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 3. Володимир Васильович Голіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 4. Тетяна Андріївна Денисова, Академія державної пенітенціарної служби, помічник ректора Академії з наукової та науково-методичної роботи; кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, професор., Україна
 5. Микола Іванович Панов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 6. Юрій Анатолійович Пономаренко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 7. Вячеслав Олексійович Туляков, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна
 8. Volodymyr Tiutiuhin, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 9. Павло Львович Фріс, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Навчально-науковий юридичний інститут, кафедра кримінального права, завідувач., Україна
 10. Василь Іванович Шакун, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права., Україна