Про журнал

Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Видавець – громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Галузь науки –  правознавство.

Тематика збірника – кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право.

Головний редактор – Головкін Б. М., д-р юрид. наук, проф.

Заступник головного редактора – Борисов В. І., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України.

Рік заснування – 2013. 

Періодичність – 2 випуски на рік. Видається українською та англійською мовами.

ISSN 2311-9640 (Оnline).

Фахова реєстрація. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409» від 14 травня 2020 року № 627 електронне наукове видання «Вісник Асоціації кримінального права України» включено до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б».

Контакти. Адреса: Україна, вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Україна, 61002, тел.: +38 067 279 80 29, +38 066 185 70 55, Е-mail: vacp@ukr.net.

Індексація: Index Copernicus Journals Master List Google Scholar WorldCat Scientific Indexing Services (SIS) General Impact Factor (GIF) ResearchBib - Academic Recource Index

Анонси

Поточний номер

Том 2 № 20 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-19

Весь випуск

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Переглянути всі випуски

Дорогі друзі, шановні колеги!

Оприлюднення електронного юридичного журналу «Вісник Асоціації кримінального права України» починається з 2013 року. Така форма донесення наукової думки до читачів уявляється невипадковою, адже сьогодні вже ні у кого не викликає заперечення той факт, що майбутнє людства пов’язане насамперед із комп’ютерними технологіями, що в рази збільшує читацьку аудиторію. Крокуючи в ногу із часом, засновники Асоціації кримінального права, яка, до речі, є першим на території України правовим осередком, що об’єднала представників – фахівців у галузі кримінального права та кримінології, прийняли рішення запровадити подібний передовий досвід поширення наукових здобутків силами Асоціації.

Разом із тим започаткування цього видання є вельми актуальною справою, адже сьогодні протидія злочинності – один зі стратегічних напрямів діяльності нашої держави, успішна реалізація якого неможлива без його підкріплення авторитетною думкою досвідчених правників, зокрема фахівців у галузі наук кримінально-правового циклу. Разом із тим висвітлення, поширення й популяризація кримінально-правових знань серед широкого загалу, безперечно, сприятиме становленню, формуванню та зміцненню інтелектуального потенціалу України, укріпленню її позицій серед європейського й світового наукового простору, підвищенню рівня правових знань наших співвітчизників.

Виходячи з цих поглядів, відчуваючи потребу в конструктивному спілкуванні, обміні думками не лише про досягнуті здобутки, а й про нерозв’язані проблеми наук кримінально-правового циклу, редакційна колегія журналу визначилася з головними завданнями і колом питань, які можуть стати предметом обговорення на сторінках цього електронного видання. Це – висвітлення насамперед проблемних питань застосування кримінального законодавства, результатів кримінологічних розвідок у суміжних із цією проблематикою площинах, оприлюднення результатів досліджень із правового забезпечення засобами наук кримінального циклу діяльності державних органів та інших суб’єктів у галузі боротьби зі злочинністю, запропонування можливих шляхів вирішення теоретичних і практичних проблем вказаної тематики, обмін думками, інтелектуальними доробками, набутим досвідом і майстерністю, надання консультацій, аналіз судової практики, огляд нової літератури тощо.

У журналі публікуватимуться наукові статті, аналітичні матеріали, практичні коментарі окремих правових норм і нормативно-правових актів; аналіз та узагальнення судової практики, окремі судові рішення та ін. За допомогою видання здійснюватиметься моніторинг проектів актів галузевого законодавства. Належна увага приділятиметься так само розвитку наукової думки й практиці застосування відповідного законодавства в інших країнах. І це лише незначна частина того, що планується висвітлювати на сторінках нового електронного видання.

Не маємо жодних сумнівів, що шпальти представленого журналу стануть місцем цікавих дискусій, принципових позицій провідних вчених – представників вітчизняної і зарубіжної науки кримінально-правового циклу, фахівців-практиків, молодих вчених, які тільки починають торувати свій шлях на ниві наукового життя.

Тож щиро вітаємо наших читачів із виходом першого номеру електронного журналу «Вісник Асоціація кримінального права України». Висловлюємо надію, що згодом наше видання посідатиме чільне місце в колі авторитетних юридичних часописів Української держави, в якому буде друкуватися глибокий та аргументований теоретичний матеріал, що науково забезпечить державну політику у сфері боротьби зі злочинністю. Але ж яким стане журнал, залежить не лише від зусиль засновників, редакційної колегії, а й від вас, дорогі читачі.

Шановні члени Всеукраїнської асоціації кримінального права! Надсилайте ваші публікації, долучайтеся до активної співпраці з нашим загальним із вами електронним виданням!

В. Я. Тацій,

доктор юридичних наук, професор, академік НАНУ,

президент НАПрН України