DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.10.160976

Свобода і воля як цінності, що охороняються кримінальним правом

Катерина Андріївна Новікова

Анотація


Стаття присвячена розгляду таких загальносоціальних понять, як «свобода» і «воля», та їх кримінально-правовому значенню. Виходячи з того, що воля – це одна із функцій людської психіки, яка полягає у владі над собою та керуванні своїми діями, а свобода – це об’єктивне існування людини без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на власний розсуд, автор приходить до висновку про необхідність їх послідовного розмежування як у науці кримінального права, так і в кримінальному законодавстві.


Ключові слова


свобода в кримінальному праві; воля в кримінальному праві; понятійний апарат кримінального права; кримінально-правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushko, P.P. (2002). Zakonodavcha tekhnika Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny 2001 roku ta yiyi vplyv na tlumachennya yoho norm. Novyy Kryminalnyy kodeks Ukrayiny: pytannya zastosuvannya i vyvchennya: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 25–26 zhovt. 2001 r.). Kyyiv, 24–30 [in Ukrainian].

Bayrachna, L.D. (2003). Svoboda kak opredelyayushchaya kharakteristika bytiya i vysshaya tsennost prava. Problemi zakonností, Issue 62, 159–168 [in Russian].

Blahodyr, A.A. (2011). Obmezhennya prav osobystosti u sferi kryminalnoho sudochynstva. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 3, 96-99 [in Ukrainian].

Bondar, A.Y. (2000). Pravo kak faktor, ohranychyvayushchyy svobodu lychnosty. Aktualni problemy pravoznavstva Ukrayiny: tezy dop. i nauk. povidoml. studentiv nauk. konf. za pidsumkamy nauk.-doslid. roboty za 1999/2000 navch. rik. Kharkiv, 15–16 [in Russian].

Gobbs, T. (1964). Izbrannyye proizvedeniya. (Vols. 1–2); Vol.2. M.: Mysl [in Russian].

Danylyan, O.H., Dzoban, O.P. (2010). Svoboda yak sutnisna kharakterystyka prava: sproba filosofskoho osmyslennya. Problemy zakonnosti, Issue 110, 180–189 [in Ukrainian].

Dzoban, O.P. (2009). Do pytannya pro vzayemodiyu prava i svobody. Problemy zakonnosti, Issue 104, 15–25 [in Ukrainian].

Kozachenko, I.Ya. (2002). Svoboda lichnosti i lichnaya svoboda: ugolovno-pravovoy aspekt. Zlochyny proty osobystoyi voli lyudyny: mizhnar. nauk.-prakt. seminar (Kharkiv, 19–20 veres. 2000 r.). Kharkiv, 108–112 [in Russian].

Kunch, Z.Y. (2007). Universalnyy slovnyk ukrayinskoyi movy. Ternopil: Navch. kn.-Bohdan [in Ukrainian].

Lupandina, R.Ye. (2010). Svoboda i volya yak obyekty zlochynu. Kharkivski student·ski kryminalno-pravovi chytannya: tezy dop. ta nauk. povidoml. uchasn. vseukr. student. nauk. konf. (m. Kharkiv, 10–11 hrud. 2009 r.). Kharkiv, 177–178 [in Ukrainian].

Merezhko, A.A. (2008/2009). Problema svobody voli v filosofii prava (analiz kontseptsii determinizma v kontekste poiska smysla prava). Problemi fílosofíí̈ prava, Vol. 6/7, 60–63 [in Russian].

Pavlov, V.G (2000). Subyekt prestupleniya i ugolovnaya otvetstvennost. SPb.: Sankt-Peterb. un-t MVD Rossii [in Russian].

Panov, M. (2000). Ponyatiyni aparaty nauk kryminalnoho tsyklu: spivvidnoshennya i vzayemozvyazok. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 4, 37–45 [in Ukrainian].

Panov, M.I. (2018). Problemy metodolohiyi nauky kryminalnoho prava: vybr. nauk. pr. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Petrukhin, I.L. (1985). Svoboda lichnosti i ugolovno-protsessualnoye prinuzhdeniye. M.: Nauka [in Russian].

Platon. (1989). Zakony. Moskva: Mysl [in Russian].

Pohrebnyak, S. (2007). Ideya svobody i yurydychni akty. Suchasni problemy yurydychnoyi nauky ta praktyky: tezy dop. ta nauk. povidoml. vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta zdobuvachiv. Kharkiv, 14–17 [in Ukrainian].

Yurydychna entsyklopediya. (Vols. 1–6); Vol. 1: A – H. (1998). Yu. S. Shemshuchenko (Ed.). Kyyiv: Ukr. entsykl. [in Ukrainian].

Yurydychna entsyklopediya. (Vols. 1–6); Vol. 5: P – S. (2003). Yu. S. Shemshuchenko (Ed.). Kyyiv: Ukr. entsykl. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрушко П. П. Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001 року та її вплив на тлумачення його норм. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25–26 жовт. 2001 р.). Київ, 2002. С. 24–30.

2. Байрачна Л. Д. Свобода как определяющая характеристика бытия и высшая ценность права. Проблеми законності. 2003. Вип. 62. С. 159–168.

3. Благодир А. А. Обмеження прав особистості у сфері кримінального судочинства. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 3. С. 96-99.

4. Бондарь А. И. Право как фактор, ограничивающий свободу личности. Актуальні проблеми правознавства України: тези доп. і наук. повідомл. студентів наук. конф. за підсумками наук.-дослід. роботи за 1999/2000 навч. рік. Харків, 2000. С. 15–16.

5. Гоббс Т. Избранные произведения: в 2 т. М.: Мысль, 1964. Т. 2. 748 с.

6. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Свобода як сутнісна характеристика права: спроба філософського осмислення. Проблеми законності. 2010. Вип. 110. С. 180–189.

7. Дзьобань О. П. До питання про взаємодію права і свободи. Проблеми законності. 2009. Вип. 104. С. 15–25.

8. Козаченко И. Я. Свобода личности и личная свобода: уголовно-правовой аспект. Злочини проти особистої волі людини: міжнар. наук.-практ. семінар (Харків, 19–20 верес. 2000 р.). Харків, 2002. С. 108–112.

9. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови. Тернопіль: Навч. кн.-Богдан, 2007. 848 с.

10. Лупандіна Р. Є. Свобода і воля як об’єкти злочину. Харківські студентські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. студент. наук. конф. (м. Харків, 10–11 груд. 2009 р.). Харків, 2010. С. 177–178.

11. Мережко А. А. Проблема свободы воли в философии права (анализ концепции детерминизма в контексте поиска смысла права). Проблеми філософії права. 2008/2009. Т. 6/7. С. 60–63.

12. Павлов В. Г Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб.: Санкт-Петерб. ун-т МВД России, 2000. 192 с.

13. Панов М. Понятійні апарати наук кримінального циклу: співвідношення і взаємозв’язок. Вісник Академії правових наук України. 2000. № 4. С. 37–45.

14. Панов М. І. Проблеми методології науки кримінального права: вибр. наук. пр. Харків: Право, 2018. 472 с.

15. Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М.: Наука, 1985. 234 с.

16. Платон. Законы. Москва: Мысль, 1989. 832 с.

17. Погребняк С. Ідея свободи і юридичні акти. Сучасні проблеми юридичної науки та практики: тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. Харків, 2007. С. 14–17.

18. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 1: А – Г. 672 с.

19. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. Київ: Укр. енцикл., 2003. Т. 5: П – С. 736 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640