DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.11.161197

Шпигунство: поняття та склад злочину

Іван Васильович Сервецький, Сергій Вікторович Лебідь

Анотація


У статті проаналізовано питання кримінально-правового тлумачення шпигунства. Зазначено, що одним із основних завдань, покладених на СБ України, є протидія шпигунству, як одній із найнебезпечніших форм розвідувально-підривної діяльності проти громадян, суспільства та держави, що може призвести до втрати територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України.

 

Висвітлені окремі шляхи Вдосконалення визначення шпигунства в кримінальному праві України, пристосування до умов сьогодення, уніфікації та оптимізації процесу кваліфікації цього злочину. Акцентовано увагу на умовах, що впливають на кваліфікацію зазначеного злочину з урахуванням можливої шкоди, яку це правопорушення може нанести державним інтересам.


Ключові слова


шпигунство; державна зрада; тлумачення; державна таємниця; кримінальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Dallas,I.(1972). Origin of defence-information in the Army and former War Department.NARA.Washington,DC[in English].

Dallas,I.(1972). Origin of defence-information in the Army and former War Department. Annexes to Staff Information Paper.NARA.Washington,DC[in English].

Knight, Judson (2004). Economic Espionage. Encyclopaedia of Espionage, Intelligence, and Security. Gale, 372–374 [in English].

Quist, A. (2002). Classification in theUnited Statesprior to World War II. Colonial times through the Civil War. Security Classification of Information. Prepared for theOak RidgeNational Laboratory.Oak Ridge,TN, Vol. 1, 9–43 [in English].

Zvid vidomostey, shcho stanovlyat derzhavnu tayemnytsyu: Nakaz SBU vid 12 serpnya 2005 r. № 440 zi zminamy. (2005). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z0902-05 [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 r. № 254 k/96 – VR. (1996). URL: http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Baulin, Yu.V., Borysov, V.I., Tyutyuhin, V.I. et al. (2010). Kryminalne pravo Ukrayiny: Zahalna chastyna: V.V. Stashys, V.Ya. Tatsiy (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kryminalnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 5 kvitnya 2001 r. № 2341-III zi zminamy. (2001). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian].

Melton, K., Pilidzhan, K., Sverchincki, D. (2013). Ofisnyy shpionazh. Moskva: Alpina non-fikshn [in Russian].

Naukovo-praktychnyy komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny. (2010). M.I. Melnyk, M.I. Khavronyuk (Eds.). Kyyiv: Yuryd. dumka [in Ukrainian].

Polozhennya pro poryadok pidhotovky dokumentiv shchodo peredachi derzhavnoyi tayemnytsi inozemniy derzhavi chy mizhnarodniy orhanizatsiyi. Zatverdzhene ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 14 hrudnya 2004 r. № 1483/2004. (2004). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483/2004 [in Ukrainian].

Pro derzhavnu tayemnytsyu: Zakon Ukrayiny vid 21 sichnya 1994 r. № 3855-XII zi zminamy. (1994). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 [in Ukrainian].

Pro dostup do publichnoyi informatsiyi: Zakon Ukrayiny vid 13 sichnya 2011 r. № 2939-VI zi zminamy. (2011). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu bezpeku Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 21 cherv. 2018 r. № 8068). (2018). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 [in Ukrainian].

Pro Sluzhbu bezpeky Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 25 bereznya 1992 r. № 2229-XII zi zminamy. (1992). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 [in Ukrainian].

Shlapachenko, V.M. (2015). Kryminalna vidpovidalnist za shpyhunstvo. Kyyiv: Nats. akad. SBU [in Ukrainian].

Shlapachenko, V.M. (2014). Shlyakhy udoskonalennya kryminalnoyi vidpovidalnosti za shpyhunstvo u formi zbyrannya informatsiyi, shcho stanovyt derzhavnu tayemnytsyu (st. 114 KK Ukrayiny). Informatsiyna bezpeka lyudyny, suspilstva derzhavy, 1 (14), 84–95 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dallas I. Origin of defence-information in the Army and former War Department.NARA.Washington,DC, 1972. 49 р.

2. Dallas I. Origin of defence-information in the Army and former War Department. Annexes to Staff Information Paper.NARA.Washington,DC, 1972. 105 р.

3. Knight, Judson Economic Espionage. Encyclopaedia of Espionage, Intelligence, and Security. Gale, 2004. P. 372–374.

4. Quist A. Classification in theUnited Statesprior to World War II. Colonial times through the Civil War. Security Classification of Information / Prepared for theOak RidgeNational Laboratory.Oak Ridge,TN, 2002. Vol. 1. Р. 9–43.

5. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ СБУ від 12 серпня 2005 р. № 440 зі змінами. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z0902-05 (дата звернення: 21.10.2018).

6. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254 к/96 – ВР. URL: http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.10.2018).

7. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2010. 456 с.

8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III зі змінами. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (дата звернення: 21.10.2018).

9. Мелтон К., Пилиджан К., Сверчинcки Д. Офисный шпионаж. Москва: Альпина нон-фикшн, 2013. 182 с.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. [7-е вид, перероб. та доповн.] / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: Юрид. думка, 2010. 1288 с.

11. Положення про порядок підготовки документів щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації. Затверджене указом Президента України від 14 грудня 2004 р. № 1483/2004 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483/2004. (дата звернення: 21.10.2018).

12. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII зі змінами. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12. (дата звернення: 21.10.2018).

13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI зі змінами. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. (дата звернення: 21.10.2018).

14. Про Національну безпеку України: Закон України від 21 черв. 2018 р. № 8068). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19. (дата звернення: 21.10.2018).

15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII зі змінами. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. (дата звернення: 15.11.2018).

16. Шлапаченко В. М. Кримінальна відповідальність за шпигунство: монографія. Київ: Нац. акад. СБУ, 2015. 347 с.

17. Шлапаченко В. М. Шляхи удосконалення кримінальної відповідальності за шпигунство у формі збирання інформації, що становить державну таємницю (ст. 114 КК України). Інформаційна безпека людини, суспільства держави. 2014. № 1 (14) С. 84–95.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640