DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.11.161212

Кримінально-правова кваліфікація декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)

Владислав Володимирович Андрієшин

Анотація


У статті, з метою встановлення особливостей кримінально-правової кваліфікації та доказування ознак складу злочину «Декларування недостовірної інформації», який передбачений у статті 3661 КК України, проведено аналіз діючого кримінального та антикорупційного законодавства України, досліджено матеріали правозастосовної практики. Зокрема, результатом дослідження є рекомендації щодо застосування статті 3661 КК України правоохоронними органами.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; службова особа; корупція; запобігання корупції; декларування недостовірної інформації; декларація

Повний текст:

PDF

Посилання


Balobanova, D.O. (2007). Teoriya kryminalizatsiyi. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon vid 28 chervnya 1996 r. № 254k/96-VR. (1996). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny (VVR), 30.

Kryminalnyy kodeks Ukrayiny: Zakon vid 5 kvitnya 2001 r. № 2341 III. (2001). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny (VVR), 25–26.

Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny: Zakon vid 13 kvitnya 2012 r. № 4651-VI. (2013). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny (VVR), 9–10, 11–12, 13.

Lashchuk, Ye.V. (2005). Predmet zlochynu v kryminalnomu pravi Ukrayiny. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Muzyka, A.A., Lashchuk, Ye.V. (2011). Predmet zlochynu: teoretychni osnovy piznannya. Kyyiv: PALYVODA A.V. [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo oso-blyvostey podannya sluzhbovymy osobamy deklaratsiy pro mayno, dokhody, vytraty i zobovyazannya finansovoho kharakteru u 2016 r.: Zakon vid 15 bereznya 2016 r. № 1022-VIII. (2016). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny (VVR), 13, art. 146.

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny: Zakon vid 6 hrudnya 2016 r. № 1774-VIII. Ш. (2016). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny (VVR), 2, art. 25.

Pro zapobihannya koruptsiyi: Zakon vid 14 zhovtnya 2014 r. № 1700-VII. (2014). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny (VVR), 49, art. 2056.

Rozyasnennya shchodo zastosuvannya okremykh polozhen Zakonu Ukrayiny «Pro zapobihannya koruptsiyi» stosovno zakhodiv finansovoho kontrolyu, zatver-dzhenni Rishennyam Natsionalnoho ahent·stva z pytan zapobihannya koruptsiyi vid 11 serpnya 2016 r. № 3. (2016). URL: https://nazk.gov.ua/ news/rozyasnennya-shchodo-zapovnennya-elektronnyh-deklaraciy [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Одеса, 2007. 208 с.

2. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 1996. № 30.

3. Кримінальний кодекс України: Закон від 5 квітня 2001 р. № 2341 III. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2001. № 25–26.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2013. № 9–10, № 11–12, № 13.

5. Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Київ, 2005. 20 с.

6. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с.

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 р.: Закон від 15 березня 2016 р. № 1022-VIII. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2016. № 13. Ст. 146.

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2017. № 2. Ст. 25.

9. Про запобігання корупції: Закон від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2014. № 49. Ст. 2056.

10. Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженні Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 р. № 3. URL: https://nazk.gov.ua/news/rozyasnennya-shchodo-zapovnennya-elektronnyh-deklaraciy (дата звернення: 14.10.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640