DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.11.161492

Проблеми контролю за рішеннями прокурора про закриття кримінального провадження

Іван Іванович Гафич

Анотація


Наукову статтю присвячено дослідженню контролю за законністю рішень прокурора про закриття кримінальних проваджень. Виокремлено і проаналізовано відомчий та судовий контроль за рішеннями прокурора про закриття кримінальних проваджень. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативної регламентації контролю за законністю рішень прокурора про закриття кримінальних проваджень.


Ключові слова


прокурор; кримінальне провадження; закриття кримінальних проваджень; судовий контроль; відомчий контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Davydenko, L., Kuts, L. (2007). Kryminalne peresliduvannya yak forma prokurorskoyi diyalnosti u sferi protydiyi zlochynnosti Visnyk Akademiyi prokuratury Ukrayiny, 1, 83–91 [in Ukrainian].

Karkach, P.M. (2013). Orhanizatsiya roboty rayonnoyi, miskoyi prokuratury. Kharkiv: Pravo, [in Ukrainian].

Lapkin, A.V. (2013). Problemy vzayemodiyi prokurora i slidchoho suddi u kryminalnomu provadzhenni. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, issue 2(63), 255–265 [in Ukrainian].

Lapkin, A.V. (2016). Prokurorskyy nahlyad za zakonnistyu zakryttya kryminalnykh provadzhen. Prokuratura Ukrayiny v umovakh yevropeyskoyi intehratsiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (19 travnya 2016 r.). Kyyiv: Nats. akad. prokuratury Ukrayiny, 169–171 [in Ukrainian].

Lyash, A.O., Blahodyr, S.M. (2013). Protsesualnyy poryadok zakryttya kryminalnoho provadzhennya pid chas dosudovoho rozsliduvannya. Naukovo-informatsiynyy visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolya Danyla Halytskoho, 7, 223–228 [in Ukrainian].

Marchuk, N. (2012). Shchodo vyznachennya ponyattya «prokuror» v kryminalnomu provadzhenni. Visnyk prokuratury, 8, 3–10 [in Ukrainian].

Myronov, A.M. (2016). Prokurorskyy nahlyad za zakonnistyu zakryttya kryminalnoho provadzhennya. Pravo i suspilstvo, 1(2), 159–164 [in Ukrainian].

Nedilko, V. (2013). Povnovazhennya prokurora pid chas zakryttya kryminalnoho provadzhennya. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi prokuratury Ukrayiny, 2, 60–64 [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiyu diyalnosti prokuroriv u kryminalnomu provadzhenni: nakaz Heneralnoho prokurora Ukrayiny № 4hn vid 19 hrudnya 2012 r. (2012) URL: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t=rec&id=94102 [in Ukrainian].

Pshenichko, S.O. (2012). Rishennya slidchoho suddi, shcho pryymayutsya pry nadkhodzhenni skarhy na rishennya, diyi chy bezdiyalnist slidchoho chy prokurora. Teoretychni ta praktychni problemy zabezpechennya staloho rozvytku derzhavnosti ta prava: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvyach. 15-richchyu Nats. un-tu «Odes. yuryd. akad.» ta 165-richchyu Odes. shk. prava, 30 lyst. 2012 r. Odesa: Feniks, Vol. 2, 343–345 [in Ukrainian].

Skrypina, Yu.V. (2006). Slidchyy suddya yak harant zakhystu konstytutsiynykh prav i svobod hromadyan. Pravo obvynuvachenoho na kvalifikovanyy zakhyst ta yoho zabezpechennya: materialy mizhnar. nauk.-prakt. seminaru, 1–2 hrud. 2005 r., m. Kharkiv. Kharkiv; Kyyiv: TSNT «Hopak», 205–208 [in Ukrainian].

Khrushch, O. (2017). Protsesualna diyalnist prokurora pid chas zakryttya kryminalnoho provadzhennya. Naukovyy chasopys Natsionalnoyi akademiyi prokuratury Ukrayiny, 3(15), 155–163 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Давиденко Л., Куц Л. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльності у сфері протидії злочинності Вісник Академії прокуратури України. 2007. № 1. С. 83–91.

2. Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури: наук.-практ. посіб. Харків: Право, 2013. 336 с.

3. Лапкін А. В. Проблеми взаємодії прокурора і слідчого судді у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 2(63). С. 255–265.

4. Лапкін А. В. Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінальних проваджень. Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 169–171.

5. Ляш А. О., Благодир С. М. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 7. – С. 223–228.

6. Марчук Н. Щодо визначення поняття «прокурор» в кримінальному провадженні. Вісник прокуратури. 2012. № 8. С. 3–10.

7. Миронов А. М. Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінального провадження. Право і суспільство. 2016. № 1(2). С. 159–164.

8. Неділько В. Повноваження прокурора під час закриття кримінального провадження. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 2. С. 60–64.

9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19 грудня 2012 р. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t=rec&id=94102 (дата звернення: 8.11.2018).

10. Пшенічко С. О. Рішення слідчого судді, що приймаються при надходженні скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» та 165-річчю Одес. шк. права, 30 лист. 2012 р.; відпов. за вип. В. М. Дрьомін. Одеса: Фенікс, 2012. Т. 2. С. 343–345.

11. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя як гарант захисту конституційних прав і свобод громадян. Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1–2 груд. 2005 р., м. Харків. Харків; Київ: ЦНТ «Гопак», 2006. С. 205–208.

12. Хрущ О. Процесуальна діяльність прокурора під час закриття кримінального провадження. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3(15).С. 155–163.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640