DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.11.161497

ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Спірідонова Михайла Олександровича «Кримінальна відповідальність за порушення права на захист», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08

Владислава Станіславівна Батиргареєва

Анотація


Дисертаційне дослідження Спірідонова Михайла Олександровича «Кримінальна відповідальність за порушення права на захист» є самостійним завершеним монографічним дослідженням, виконаним на належному рівні, і таким, що повністю відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та вимогам пунктів 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор – Спірідонов Михайло Олександрович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640