DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.11.161503

Відгук офіційного опонента на дисертацію Михайленка Дмитра Григоровича «Концепція кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08

Вячеслав Іванович Борисов

Анотація


Дисертаційне дослідження Спірідонова Михайла Олександровича «Кримінальна відповідальність за порушення права на захист» є самостійним завершеним монографічним дослідженням, виконаним на належному рівні, і таким, що повністю відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та вимогам пунктів 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор – Спірідонов Михайло Олександрович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640