DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.10.161675

Значення юридичних осіб публічного права для вивчення об’єкта злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України

Роман Михайлович Гора

Анотація


Стаття присвячена відмежуванню зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права від зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи публічного права. Питання розглянуто в межах вивчення об’єкта зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Проаналізовано цивільне, кримінальне законодавство та судову практику. Встановлено, що термін «юридична особа публічного права» у законодавстві про кримінальну відповідальність взагалі не зустрічається, але застосовується в антикорупційному законодавстві та судовій практиці. Така неоднозначність понятійної бази створює додаткові труднощі під час кваліфікації схожих за змістом складів злочинів, передбачених статтями 364 та 3641 КК України, та потребує вирішення на рівні міжгалузевого законодавства.


Ключові слова


об’єкт злочину; родовий об’єкт; зловживання повноваженнями; службова особова; юридична особа приватного права

Повний текст:

PDF

Посилання


Hospodarskyy Kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16 veresnya 2003 r. № 436–IV. (2003). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny, 18, 19–20, 21–22, Art. 144 [in Ukrainian].

Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen. (2015). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 44149147 [in Ukrainian].

Lykhova, S.Ya. (2014). Yurydychni osoby yak subyekty kryminalnoyi vidpovidalnosti za KK Ukrayiny. Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo, 4, 128–132 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrayiny «Pro reorhanizatsiyu Ukrayinskoho derzhavnoho pidpryyemstva poshtovoho zvyazku «Ukrposhta» u publichne aktsionerne tovarystvo» № 465 vid 11 lystopada 2015 r. (2015). URL: https://mtu.gov.ua/documents/391.html?PrintVersion [in Ukrainian].

Posykalyuk, O.O. (2015). Do pytannya pro ponyattya yurydychnoyi osoby publichnoho prava. Universytetski naukovi zapysky, 1, 46–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Unzap_2015_1_7 [in Ukrainian].

Pro zapobihannya koruptsiyi: Zakon Ukrayiny vid 14 zhovtnya 2014 r. № 1700–VII. (2014). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny, 49, Art. 2056 [in Ukrainian].

Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. № 435–IV. (2003)/ Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny, 40–44, Art. 356 [in Ukrainian].

Yurydychni osoby: publichne chy pryvatne pravo? (za materialamy Matvyeyevskykh chytan 2016 r.). (2016). URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/yuridichni-osobipublichne-chi-privatne-pravo.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Господарський Кодекс України: Закон України від 16 вересня 2003 р. № 436–IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.

2. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/44149147 (дата звернення: 26.03.2018).

3. Лихова С. Я. Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2014. № 4. С. 128–132.

4. Наказ Міністерства інфраструктури України «Про реорганізацію Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство» № 465 від 11 листопада 2015 р. URL: https://mtu.gov.ua/documents/391.html?PrintVersion (дата звернення: 26.03.2018).

5. Посикалюк О. О. До питання про поняття юридичної особи публічного права. Університетські наукові записки. 2015. № 1. С. 46–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Unzap_2015_1_7 (дата звернення: 26.03.2018).

6. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700–VII. Відом. Верхов. Ради України. 2014. № 49, Ст. 2056.

7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435–IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.

8. Юридичні особи: публічне чи приватне право? (за матеріалами Матвєєвських читань 2016 р.). URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/ yuridichni-osobipublichne-chi-privatne-pravo.html (дата звернення: 23.06.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640