DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.10.161677

Окремі аспекти кримінально-правової характеристики складу злочину, передбаченого ст. 369-3 КК України

Андрій Б. Старка

Анотація


У статті висвітлюються об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 3693 КК України. Обґрунтована доцільність внесення змін до ст. 3693 КК України.

 

 


Ключові слова


офіційні спортивні змагання; неправомірна вигода; корупція у спорті; ставки на спорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, O.S. (2018). Protypravnyy vplyv na rezultaty ofitsiynykh sportyvnykh zmahan: kryminalno-pravova kharakterystyka. Data onovlennya: 10 bereznya 2018 r. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_1/39 [in Ukrainian].

Hrodetskyy, Yu.V. (2016). Nepravomirna vyhoda yak oznaka zlochyniv, peredbachenykh statteyu 3693 Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny. Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zasady protydiyi koruptsiyi: zb. materialiv IV mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. (15 kvit. 2016 r., m. Kharkiv). Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kryminolohichna asotsiatsiya Ukrayiny. Kharkiv, 54–57. [in Ukrainian].

Hrodetskyy, Yu.V. (2016). Sport·smeny yak subyekty zlochyniv, shcho peredbacheni st. 3693 KK. Protydiya zlochynnosti v Ukrayini: kryminalno-pravovi ta kryminolohichni aspekty: mater. Vseukr. nauk.-prakt. seminaru (m. Mykolayiv, 26 travn. 2016 r.). Mykolayiv: Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E.O. Didorenka, 42–45 [in Ukrainian].

Zadoya, K.P. (2018). Naukovo-praktychnyy komentar do statti 3693 Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny «Protypravnyy vplyv na rezultaty ofitsiynykh sportyvnykh zmahan». URL: http://lcslaw. knu.ua/index.php/item/219-naukovo-praktychnyy-komentar-do-statti-369-3-kryminalnoho-kodeksu -ukrayiny-protypravnyy-vplyv-na-rezultaty-ofitsiynykh-sportyvnykh-zmahan-zadoia-k-p [in Ukrainian].

Pro zapobihannya vplyvu koruptsiynykh pravoporushen na rezultaty ofitsiynykh sportyvnykh zmahan: Zakon Ukrayiny vid 3 lystopada 2015 r. № 743-VIII. (2015). URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/743-19/paran141#n141 [in Ukrainian].

Pro fizychnu kulturu i sport: Zakon Ukrayiny vid 24 hrudnya 1993 r. № 3808-KHII (z nastupnymy zminamy i dopovnennyamy; v redaktsiyi Zakonu № 1724-VI vid 17.11.2009). (1993). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондаренко О. С. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань: кримінально-правова характеристика. Дата оновлення: 10 березня 2018 р. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_1/39.pdf (дата звернення: 12.03.2018).

2. Гродецький Ю. В. Неправомірна вигода як ознака злочинів, передбачених статтею 3693 Кримінального кодексу України. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. матеріалів IV міжнародної наук.-практ. конф. (15 квіт. 2016 р., м. Харків). Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. Харків, 2016. С. 54–57.

3. Гродецький Ю. В. Спортсмени як суб’єкти злочинів, що передбачені ст. 3693 КК. Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.); упоряд. д. ю. н., доц. Є. О. Письменський. Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2016. С. 42–45.

4. Задоя К. П. Науково-практичний коментар до статті 3693 Кримінального кодексу України «Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань» Дата оновлення: 12 березня 2018 р. URL: http://lcslaw.knu.ua/ index.php/item/219-naukovo-praktychnyy-komentar-do-statti-369-3-kryminalnoho-kodeksu-ukrayiny-protypravnyy-vplyv-na-rezultaty-ofitsiynykh-sportyvnykh-zmahan-zadoia-k-p (дата звернення: 12.03.2018).

5. Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань: Закон України від 3 листопада 2015 р. № 743-VIII. Дата оновлення: 15 березня 2018 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-19/paran141#n141 (дата звернення: 17.03.2018).

6. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-ХІІ (з наступними змінами і доповненнями; в редакції Закону № 1724-VI від 17.11.2009). Дата оновлення: 15 березня 2018 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (дата звернення: 17.03.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640