DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2018.11.161714

Ідеологія впровадження інституту проступків у національне право України

Юлія Юріївна Коломієць

Анотація


У статті визначається ідеологічна доцільність упровадження інституту проступків у національне право України. Доводиться, що питання про те, в якому нормативно-правовому акті має бути передбачена відповідальність за проступки має ідеологічну природу і пов'язано з уявленнями суспільства про злочин та кримінальні покарання. Підтримується ідея створення Кодексу України про проступки. Пропонується для наукового обговорення ідея встановлення деліктної відповідальності за проступки.


Ключові слова


проступок; злочин; кримінальні правопорушення; кримінально-правова ідеологія; невідворотність відповідальності; економія заходів кримінально-правового впливу; деліктна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Herasymov, V.I. (2003). Ideolohiya i dyskurs v robotakh T.A. van Deyka. Politychna nauka. Politychna ideolohiya v suchasnomu sviti. Malynova, O.Yu. (Ed.). Moskva, 4, 74–85 [in Russian].

Hrynko,S.D.(2014). Zobovyazannya, shcho vynykayut vnaslidok zavdannya shkody osobi, za pravom starodavnoho rymu. Universytet·ski naukovi zapysk,. 2 (50), 69–78 [in Ukrainian].

Dashkov, G.V., Zdravomyslov, B.V., Krasikov, YU.A. et al. (1993). Ugolovnoye ulozheniye vmesto UK RF. Zapiski kriminalistov, 1, 219–246 [in Russian].

Dmytruk, M.M. (2014). Kryminalnyy prostupok: pravova pryroda ta oznaky. Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].

Kovalev, M.I. (1971). Sovetskoye ugolovnoye pravo: Kurs lektsiy. Issue 1: Vvedeniye v ugolovnoye pravo. Sverdlovsk [in Russian].

Korzhanskyy, M.Y. (1996). Uholovne pravo. Chastyna zahalna: Kurs lektsiy. Kyyiv: Naukova dumka ta Ukrayinska vydavnycha hrupa [in Ukrainian].

Tulyakov, V.O., Pimonov, H.P., Mitrytsan, N.I. et al. (2012). Kryminalnyy prostupok u doktryni ta zakonodavstvi. red. V.O. Tulyakov (Ed.). Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].

Malomuzh, S.I. (2017). Maloznachnist diyannya v kryminalnomu pravi Ukrayiny. Extended abstract of candidates thesis. Odesa [in Ukrainian].

Marks, K., Engels, F. (1959). Sochineniya. Moskva: Politizdat. Vol. 13 [in Russian].

Myroshnychenko, N.A. (2014). Vyznachennya prostupku ta zlochynu v kryminalnomu pravi Ukrayiny. Aktualni problemy polityky, issue 51, 331–336 [in Ukrainian].

Navrotskyy, V.O. (2006). Kryminalnyy kodeks Ukrayiny 2001 r.: pidsumky ta perspektyvy. Yurysprudentsiya on-line. URL: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=13&d=673 [in Ukrainian].

Otradnova, O.O. (2013). Deliktna vidpovidalnist: ponyattya, sutnist ta spivvidnoshennya iz deliktnym zobovyazannyam. Universytet·ski naukovi zapysky, 3 (47). 152–158 [in Ukrainian].

Platon (1972). Zakony. Platon. Sochineniya (Vols. 1–3; Vol. 3; part 2). Moskva: Mysl [in Russian].

Rabinovych, P.M. (2002). Osnovy zahalnoyi teoriyi prava ta derzhavy: navch. posibnyk. Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].

Rozvytok publichnoho prava v Ukrayini (dopovid za 2007–2008 r.) (2009). N.V. Aleksandrova, I.B. Koliushko (Eds.). Kyyiv: Konus-YU [in Ukrainian].

Streltsov, Ye. (2010). Deyaki rozdumy pro pravovu sutnist ta sotsialni zavdannya kryminalnoho prava. Pravo Ukrayiny– Law ofUkraine, 9, 102–109 [in Ukrainian].

Surskiy, M. (M.M. Isayev).(1940). Sotsiologicheskaya shkola v ugolovnom prave kak zashchitnitsa interesov gospodstvuyushchego klassa. Uchenyye zapiski VIYUN, issue 1, 19–20 [in Russian].

Tatsiy, V., Tyutyuhin, V., Kaplina, O. et al. (2014). Kontseptsiya vprovadzhennya prostupku shlyakhom pryynyattya Zakonu (Kodeksu) Ukrayiny pro prostupky (Proekt dlya obhovorennya). Yurydychnyy visnyk Ukrayiny, 21 (986), 22 (987), 23 (988), 12–13 [in Ukrainian].

Khavronyuk, M.I. (2012). Kontseptsiyeyu vyznacheno: administratyvni prostupky, kryminalni prostupky, zlochyny. Nastav chas rozmezhuvaty. Osnovni napryamky rozvytku kryminalnoho prava ta shlyakhy vdoskonalennya zakonodavstva Ukrayiny pro kryminalnu vidpovidalnist: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 11–12 zhovt. 2012 r.). Kharkiv: Pravo, 182–186 [in Ukrainian].

Entsiklopediya ugolovnogo prava. Vol. 1. Ponyatiye ugolovnogo prava (2005). Sankt-Peterburg: Izdaniye professora Malinina [in Russian].

Robinson, M. (2004). Why Crime? An Integrated Systems Theory of antisocial Behaviour. NJ: Pearson Prentice Hall, URL: https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Robinson-Why-Crime-An-Integrated-Systems-Theory-of-Antisocial-Behavior/PGM175518.html [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Герасимов В. И. Идеология и дискурс в работах Т. А. ван Дейка. Политическая наука. Политическая идеология в современном мире: Сб. науч. тр. / Ред. и состав вып. Малинова О. Ю. Москва, 2003. № 4. С. 74–85.

2. Гринько С. Д. Зобовязання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі, за правом стародавнього риму. Університетські наукові записки. 2014. № 2 (50). С. 69–78.

3. Дашков Г. В., Здравомыслов Б. В., Красиков Ю. А., Побегайло Э. Ф., Рарог А. И., Пашин С. А. Уголовное уложение вместо УК РФ. Записки криминалистов. 1993. № 1. С. 219–246.

4. Дмитрук М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 224 с.

5. Ковалев М. И. Советское уголовное право: Курс лекций. Вып. 1: Введение в уголовное право. Свердловск, 1971. 146 с.

6. Коржанський М. Й. Уголовне право. Частина загальна: Курс лекцій. Київ: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. 336 с.

7. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / авт. кол.: В. О. Туляков, Г. П. Пімонов, Н. І. Мітрицан [та ін.]; за заг. ред. В. О. Тулякова. Одеса: Юридична література, 2012. 424 с.

8. Маломуж С. І. Малозначність діяння в кримінальному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 20 с.

9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Москва: Политиздат, 1959. Т. 13. 771 с.

10 Мирошниченко Н. А. Визначення проступку та злочину в кримінальному праві України. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 51. С. 331–336.

11. Навроцький В. О. Кримінальний кодекс України 2001 р.: підсумки та перспективи. Інтернет-видання «Юриспруденція on-line» опубліковано 21.05.2006 р. URL: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=13&d=673 (дата звернення 05.09.2018).

12. Отраднова О. О. Деліктна відповідальність: поняття, сутність та співвідношення із деліктним зобовязанням. Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 152–158.

13. Платон. Законы // Платон. Сочинения в 3 т. Москва: Мысль, 1972. Т. 3. Ч. 2. С. 337–340.

14. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник. 6-те вид. Харків: Консум, 2002. 160 с.

15. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007–2008 р.) / [за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка]. Київ: Конус-Ю, 2009. 584 с.

16. Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права. Право України. 2010. № 9. С. 102–109.

17. Сурский М. (М. М. Исаев). Социологическая школа в уголовном праве как защитница интересов господствующего класса. Ученые записки ВИЮН. Юриздат, 1940. Вып. 1. С. 19–20.

18. Тацій В., Тютюгін В., Капліна О., Гродецький Ю. та ін. Концепція впровадження проступку шляхом прийняття Закону (Кодексу) України про проступки (Проект для обговорення). Юридичний вісник України. 24–30 травня 2014. № 21 (986), 31–6 червня 2014. № 22 (987), 7–13 червня 2014. № 23 (988). С. 12–13.

19. Хавронюк М. І. Концепцією визначено: адміністративні проступки, кримінальні проступки, злочини. Настав час розмежувати. Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 жовт. 2012 р.). Харків: Право, 2012. С. 182–186.

20. Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. 699 с.

21. Robinson M. Why Crime? An Integrated Systems Theory of antisocial Behaviour. NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. URL: https://www.pearson.com/us/ higher-education/program/ Robinson-Why-Crime-An-Integrated-Systems-Theory-of-Antisocial-Behavior/PGM175518.html (дата звернення 06.09.2017).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640