DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.9.165722

Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України

Вячеслав Володимирович Олійниченко

Анотація


Стаття присвячена встановленню обставин (чинників), які обумовлюють наявність в чинному законодавстві про кримінальну відповідальність положення, закріпленого у ч. 4 ст. 212 КК України, щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі сплати нею податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою. При цьому автором виділено домінуючі, зокрема соціально-правові, соціально-психологічні та соціально-економічні обставини, та відповідно розкрито їх зміст. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що положення ч. 4 ст. 212 КК не повною мірою виконує функції інституту звільнення від кримінальної відповідальності, що потребує подальших наукових досліджень з метою достатньої обґрунтованості такого законодавчого вирішення.


Ключові слова


соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності; ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дудоров О. О. Проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правового компромісу у сфері оподаткування. Прокуратура. Людина. Держава. 2004. № 12. С. 64–75.

2. Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти: монографія. Київ: Істина, 2006. 648 с.

3. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. 2004. 152 с.

4. Беніцький А. С., Гацелюк В. О., Гнєтєв М. К., Гуславський В. С. Кримінальне право (Загальна частина): підручник. Київ: Істина, 2011. 1121 с.

5. Лекарь С. Податкових війн ми не допустили. Юридичний вісник України. 2005. № 44. С. 6.

6. Останін В. Боротьба із злочинністю в сфері оподаткування чи її імітація. Економіка. Фінанси. Право. 1999. № 1. С. 26–28.

7. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм: проблеми міждисциплінарних зв'язків. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 жовт. 2014 р.). Харків, 2014. С. 150–154.

8. Сисоєв В. Слідство ведуть податківці. Вісник податкової служби України. 1998. № 11. С. 34.

9. Степанюк А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України: монографія. Харків: Кросс-роуд, 2007. 184 с.

10. Тацій В. Я. Принцип економії репресії. Голос України. 2002. № 155 (28 серп.). С. 10.

11. Хряпінський П. В. Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правовик норм. Вісник Національної академії прокуратури України. 2008. № 3. С. 55–62.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640