DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166601

Установлений порядок здійснення законної професійної діяльності журналістів як об'єкт кримінально-правової охорони

К. В. Поп

Анотація


У статті звертається увага на необхідність проведення детального аналізу встановленого порядку здійснення законної професійної діяльності журналістів як об'єкта кримінально-правової охорони. Із цією метою визначено межі законності журналістської діяльності та ознаки професійної діяльності представників засобів масової інформації.


Ключові слова


об’єкт злочину; законність;, професійність; законна професійна діяльність журналістів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вереша Р. В. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (Коментар до статті 171 КК України) / Р. В. Вереша // Часопис Академії адвокатури України – 2008. – Вип. 1(1). – С. 29–31.

2. Костенко Л. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності [Електронний ресурс] / Л. Костенко // Юрид. журнал. – 2008. – Вип. 12 – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article. php?id=3078. – Заголовок з екрану.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.

4. Письменський Є. О. Злочини у сфері професійної діяльності журналістів у контексті забезпечення потреб українського суспільства на сучасному етапі його розвитку / Є. О. Письменський // Вісн. кримінолог. асом. України. – 2016. – №1 (12). – С. 90–103.

5. Правові засади діяльності журналістів в Україні : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 4 жовт. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/n0062323-11. – Заголовок з екрану.

6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) : Закон України від 4 лютого 2016 р. № 1630-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53168. – Заголовок з екрану.

7. Письменський Є. О. Злочини у сфері професійної діяльності журналістів: поняття та класифікація / Є. О. Письменський // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 13 листоп. 2015 р. – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 142–143.

8. Шаблистий В. В. Законна професійна діяльність журналіста як «новий об'єкт кримінально-правової охорони» / В. В. Шаблистий // Вісн. Кримінолог. асоц. України. – 2015. – № 2 (13) – С.78–84.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640