DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166679

Зміна прокурором публічного обвинувачення як форма зміни правової позиції прокурора в суді першої інстанції

Марина Ігорівна Грушевська

Анотація


У статті досліджуються питання зміни прокурором публічного обвинувачення, зокрема аналізуються її підстави й види. Розглядається сутність обвинувачення, підтримуваного потерпілим у результаті зміни прокурором публічного обвинувачення.


Ключові слова


правова позиція прокурора в суді; публічне обвинувачення; прокурор; зміна публічного обвинувачення,; судове кримінальне провадження

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алейніков Г. І. Деякі проблеми зміни обвинувачення у стадії судового розгляду / Г. І. Алейніков // Право і суспільство. – 2012. – № 5. – С. 120–126.

2. Гловюк І. В. Кримінальні процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія / І. В. Гловюк. – Одеса : Юридична література, 2015. – 712 с.

3. Гринюк В. О. Трансформація обвинувачення у судовому розгляді / В. О. Гринюк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 189–191.

4. Грушевська М. І. Поняття та загальна характеристика відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення / М. І. Грушевська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 100–103.

5. Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Заголовок з екрану.

6. Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Заголовок з екрану.

7. Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Заголовок з екрану.

8. Ковбаса Ю. П. До питання недопустимості зміни обвинувачення на більш тяжке під час розгляду справи в суді по першій інстанції / Ю. П. Ковбаса // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 100–111.

9. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова ; у 2 т. – Т. 2. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

11. Лапкін А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України : монографія / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 264 с.

12. Лотоцький М. В. Зміна обвинувачення та часткова відмова від підтримання державного обвинувачення у суді / М. В. Лотоцький // Науково-інформаційний вісник. Право. – 2012. – № 6. – С. 57–62.

13. Фаткуллин Ф. Н. Изменение обвинения / Ф. Н. Фаткуллин. – М. : Юрид. лит., 1971. – 164 с.

14. Черкова М. Ю. Зміна обвинувачення в кримінально-процесуальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. Ю. Черкова ; Академія адвокатури України. – К., 2006. – 20 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640