DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2016.7.168050

Автоматизація обліку злочинців

Юрій Олександрович Мазниченко

Анотація


Представлені короткі відомості про історію автоматизації обліків злочинців шляхом створення інформаційно-пошукових систем та види сучасних автоматизованих обліків, що використовуються в системі МВС України.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009.

2. Мазниченко Ю. О. Інформаційні технології в експертній практиці : навч.-практ. посіб. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007.

3. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений (справочник для следователей и оперуполномоченных уголовного розыска). – М., 1985.

4. Плишкин П. П., Смирнов А. И. Решение оперативно-служебных задач органов внутренних дел на основе использования электронно-вычислительной техники : учеб. пособ. – М. : МВД СССР, 1990.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640