DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2016.6.173408

Бездоглядність

Владислава Станіславівна Батиргареєва

Анотація


Стаття присвячена стану людини, що має проблеми із пристосуванням до вимог оточуючого соціального середовища внаслідок ослаблення або відсутності спостереження й контролю за її поведінкою й заняттями з боку осіб, на яких покладається обов’язок щодо здійснення цих контролюючих функцій.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Батиргареєва В. С., Дубович О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні. – Х., 2015.

2. Воднік В. Д. Особливості формування особистості неповнолітнього правопорушника в умовах сімейного неблагополуччя // Проблеми законності. – 2007. – Вип. 92.

3. Кошкина В. С. Безнадзорность как социальное явление // Покровские педагогические чтения 2004–2005: материалы науч.-практ. конф. / Сб. докладов 2004–2005 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // pokrov-forum.ru. – загл. с экрана.

4. Нечаева А. М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // Государство и право. – 2001. – № 6.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640