DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189507

Сутність принципу законності за кримінальним законодавством зарубіжних країн

Олена Сергіївна Олійник

Анотація


Стаття присвячена питанню втілення в законодавстві зарубіжних країн такого основоположного принципу кримінального права як принцип законності. Авторка наголошує, що принципи уособлюють собою динамічність суспільних і правових процесів, а значить, головне – прояв їх сутності. Від правильного, істинного теоретичного розуміння принципів безпосередньо залежить і їх втілення в життя. Законність, у свою чергу, є одним з основоположних принципів організації державного і суспільного життя, які представляють, по суті, фундаментальну ідею правової держави і демократії. Ідея законності є базисним елементом будь-якої демократичної держави. Авторка статті переконана, що у законності концентровано виражена властивість права щодо протистояння сваволі в процесі впорядкування суспільних відносин. У правовій державі законність (правозаконність) має виступати гарантією правомірності застосованого примусу, тим більше що галузь кримінального права є найсуворішою галуззю права. Водночас, законодавці різних країн, втілюючи цей принцип, використовують різні форми та методи, що не завжди йде на користь діяльності існуючих у країні правозастосовних органів. Норми про кримінальну відповідальність, на переконання авторки, мають бути сконцентровані у законодавчих актах, прийнятих вищим законодавчим органом держави. Водночас, під час дослідження з'ясовано, що в цілому ряді держав (наприклад, в США, Франції, ФРН) навіть підзаконний акт може виступати джерелом кримінального права. Також у статті зазначається, що відносно прецедентів (які є джерелом кримінального права окремих держав) можна констатувати, що в даний час важко знайти судове рішення, яким криміналізується і пеналізується будь-яке діяння замість закону або підзаконного акту навіть в країнах, що належать до англо-американської правової сім'ї.


Ключові слова


принцип законності; правова держава; джерела кримінального права; судовий прецедент

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrovnyk S. V. (2007). Zakonnistʹ. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk. Yu. S. Shemshuchenko. (Ed.). Kyyiv: Yuryd. dumka [in Ukrainian].

Krylova N. Ye. (2015). Printsip zakonnosti v sovremennom ugolovnom prave. Ugolovnoye pravo zarubezhnykh stran. URL: https://studme.org/67774/pravo/printsip_zakonnosti_ sovremennom_ amerikanskom_ugolovnom_prave [in Russian].

Krylova N. Ye. (2015). Ugolovnoye pravo Yaponii. Ugolovnoye pravo zarubezhnykh stran. URL: http://oprave.ru/?p=12958 [in Russian].

Kudryavtsev V. N. (1998). Zakonnost': soderzhaniye i sovremennoye sostoyaniye. Zakonnost' v Rossiyskoy Federatsii. Moskva: Spark [in Russian].

Malein N. S. (1995). O zakonnosti v usloviyakh perekhodnogo perioda. Teoriya prava: novyye idei. Moskva: Izd-vo IGiP RAN, issue 4, 26–32.

Malinovskiy A. A. (2008). Printsipy ugolovnogo prava (sravnitel'no-pravovoy analiz). Mezhdunarodnoye ugolovnoye pravo i mezhdunarodnaya yusti-tsiya, 4, 27–30 [in Russian].

Onishchenko N. (2012). Pryntsyp zakonnosti: pryroda ta sutnistʹ v umovakh demokratychnykh zmin. Viche, 12, 2–5 [in Ukrainian].

Teoriya prava i gosudarstva: uchebnik (1997). V. V. Lazarev (Ed.). Moskva: Yurist. [in Russian].

Yavich L. S. (1985). Sushchnost' prava. Leningrad: Izd-vo LGU [in Rus-sian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Бобровник С. В. Законність. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юрид. думка, 2007. 990 с.

2.   Крылова Н. Е. Принцип законности в современном уголовном праве / Уголовное право зарубежных стран. URL: https://studme.org/67774/pravo/printsip_zakonnosti_sovremennom_ amerikanskom_ugolovnom_prave (дата звернення: 17.08.2019).

3.   Крылова Н. Е. Уголовное право Японии / Уголовное право зарубежных стран. URL: http://oprave.ru/?p=12958 (дата звернення: 17.08.2019).

4.   Кудрявцев В. Н. Законность: содержание и современное состояние. Законность в Российской Федерации. Москва: Спарк, 1998. 255 с.

5.   Малеин Н. С. О законности в условиях переходного периода. Теория права: новые идеи. Москва: Изд-во ИГиП РАН, 1995. Вып. 4. С. 26–32.

6.   Малиновский А. А. Принципы уголовного права (сравнительно-правовой анализ). Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 4. С. 27–30.

7.   Оніщенко Н. Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін. Віче. 2012. № 12. С. 2–5.

8.   Теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. Москва: Юристъ, 1997. 472 с.

9.   Явич Л. С. Сущность права. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985. 207 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640