DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189516

Межі необхідного об’єктивного ставлення в вину у сучасному кримінальному праві України

Лілія Юріївна Тімофєєва

Анотація


У статті розглянуто проблеми, пов’язані із застосуванням об’єктивного ставлення в вину. Об’єктивне ставлення в вину у КК України не передбачено та однозначно не сприймається в кримінально-правовій доктрині. Разом із тим, є низка винятків, за яких об’єктивне ставлення у вину застосовується та є доцільним. У роботі запропоновано законодавчо врегулювати межі його застосування.


Ключові слова


юридична визначеність; об’єктивне ставлення в вину; суб’єктивне ставлення в вину; бланкетні норми; оціночні поняття; гуманістичність; презумпція знання закону

Повний текст:

PDF

Посилання


Bytko S. Yu. (2009). Elementy ob"yektivnogo vmeneniya v sostavakh prestupleniy protiv obshchestvennoy bezopasnosti. Pravovaya kul'tura – Legal culture, 2, 134–139 [in Russian].

Vorobey P. A. (1997). Zavdannya i diya kryminalʹnoho zakonu / P. A. Vorobey, M. Y. Korzhansʹkyy, V. M. Shchupakovsʹkyy. K.: Heneza [in Ukrainian].

Dinakari R. R. (2008). Ob"yektivnoye vmeneniye v praktike sovetskoy politicheskoy yustitsii. Yurist" pravoved" – Lawyer Justice, 2, 92–95 [in Russian].

Dudorov O. O. (2008). Pro neobkhidnistʹ zakonodavchoyi rehlamentatsiyi yurydychnoyi pomylky pry vchynenni zlochyniv iz zmishanoyu protypravnistyu. Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny 2001 r.: problemy zastosuvannya i perspektyvy udoskonalennya. Prohalyny u kryminalʹnomu zakonodavstvi: materialy Mizhnar. sympoziumu, 12–13 veresnya 2008 r. Lʹviv: Lʹviv. derzh. un-t vnutr. sprav, 48–63 [in Ukrainian].

Nagayeva T. I. (2009). Osoznannost' i volimost' kak priznak deyaniya v ob"yektivnoy storone sostava prestupleniya. Aktual'nyye problemy ekonomiki i prava – Actual problems of economics and law. 2, 142–145 [in Ukrainian].

Pysʹmensʹkyy Ye. O., Kamensʹkyy D. V. (2015). Rehulyatorni zlochyny ta pryntsyp vynnoyi vidpovidalʹnosti za kryminalʹnym zakonodavstvom SShA. Visnyk Asotsiatsiyi kryminalʹnoho prava Ukrayiny – Herald of the Association of criminal law of Ukraine, 2(5), 71–88 [in Ukrainian].

Timofyeyeva L. Yu. (2018). Humanistychna paradyhma kryminalʹnoho prava Ukrayiny: Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Tulyakov V. O. (2009). Kryza kryminalʹnoho prava: superechnosti dohmativ chy dohmatyka superechnostey? Naukovi pratsi Odesʹkoyi natsionalʹnoyi yurydychnoyi akademiyi – Scientific works of the Odessa National Law Academy. Odesa: Yuryd. l-ra, Vol. 8, 296–303 [in Ukrainian].

Chuhunikov I. I. (2018). Zlochyny proty statevoyi svobody ta statevoyi nedotorkanosti osoby na porozi zmin. Aktualʹni problemy vitchyznyanoyi yurysprudentsiyi – Actual problems of domestic jurisprudence, 2, Vol. 2, 117–126 [in Ukrainian].

Kharytonova O. V. (2018). Klyuchovi zasady hendernoyi polityky v kryminalʹnomu pravi Ukrayiny ta osnovni napryamy reform shchodo protydiyi nasylʹstvu stosovno zhinok ta domashnʹomu nasylʹstvu: nauk.-prakt. posibnyk. Kharkiv: Prava lyudyny [in Ukrainian].

Yakushin V. A., Shagalova L. I. (1997). Pravovyye aspekty sub"yektivnogo vmeneniya. Srednevolzhskiy nauchnyy tsentr, Ul'yanovsk [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Бытко С. Ю. Элементы объективного вменения в составах преступлений против общественной безопасности. Правовая культура. 2009. № 2. С. 134–139.

2.   Воробей П. А. Завдання і дія кримінального закону / П. А. Воробей, М. Й. Коржанський, В. М. Щупаковський. К.: Генеза, 1997. 158 с.

3.   Динакари Р. Р. Объективное вменение в практике советской политической юстиции. Юристъ правоведъ. 2008. № 2. С. 92–95.

4.   Дудоров О. О. Про необхідність законодавчої регламентації юридичної помилки при вчиненні злочинів із змішаною протиправністю. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві: матеріали Міжнар. симпозіуму, 12–13 вересня 2008 р. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. С. 48–63.

5.   Нагаева Т. И. Осознанность и волимость как признак деяния в объективной стороне состава преступления. Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 2. С. 142–145.

6.   Письменський Є. О., Каменський Д. В. Регуляторні злочини та принцип винної відповідальності за кримінальним законодавством США. Вісник Асоціації кримінального права України, 2015, № 2(5). С. 71–88.

7.   Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма кримінального права України: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 210 с.

8.   Туляков В. О. Криза кримінального права: суперечності догматів чи догматика суперечностей? Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса: Юрид. л-ра, 2009. Т. 8. С. 296–303.

9.   Чугуніков І. І. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи на порозі змін. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 2. Т 2. С. 117–126.

10. Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству: наук.-практ. посібник. Харків: Права людини, 2018. 344 с.

11. Якушин В. А., Шагалова Л. И. Правовые аспекты субъективного вменения. Средневолжский научный центр, Ульяновск, 1997. 58 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640