DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189709

До питання щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Володимир Андрійович Тимошенко, Сергій Володимирович Дрьомов

Анотація


У статті викладено результати проведеного дослідження проблем законодавчого регулювання в Україні питань кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Автори публікації приділили особливу увагу аналізу змісту рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 3682 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу (далі – КК) України, а також хронології подій, що відбулися в Україні в зв'язку з криміналізацією та подальшою декриміналізацією незаконного збагачення. Вони звернули увагу на те, що судді Конституційного Суду України не були одностайними в ухваленні рішення про визнання зазначеної кримінально-правової норми неконституційною.

Підтримуючи обґрунтовану належним чином правову позицію Конституційного Суду України щодо неконституційності положень ст. 3682 КК України, автори звернули увагу на те, що судді Конституційного Суду України могли прийняти рішення, яким зазначена норма була б визнана неконституційною тільки в редакції Закону від 16 жовтня 2014 р. № 1698-VII. Таке рішення Конституційного Суду України залишило б у силі диспозицію ст. 3682 КК України у редакції, яка відповідає конституційним вимогам, і запобігло би настанню небажаних для українського суспільства наслідків.

У статті вказується, які юридичні наслідки можуть настати в Україні в зв'язку з фактичною декриміналізацією незаконного збагачення. У той же час, автори запропонували власне бачення того, як можна було уникнути настання цих наслідків. У зв'язку з цим вони висловили думку про бездіяльність суб'єктів владних повноважень (Президента України, народних депутатів України, суддів Конституційного Суду України), які в межах своєї компетенції не вжили необхідних правових заходів для врегулювання ситуації.

Визначені причини і умови, які призвели до можливості настання негативних наслідків у зв'язку з визнанням ст. 3682 КК України неконституційною, а також найбільш оптимальні шляхи виходу з ситуації, що склалася. Зокрема, йдеться про законодавчі ініціативи в цій сфері новообраного Президента України і вказується на необхідність посилення парламентського контролю за процесами формування та реалізації державної антикорупційної політики як чинника, який суттєво впливає на стан забезпечення національної безпеки.

Автори рекомендують Верховній Раді України до кінця 2019 р. провести парламентські слухання, на яких слід заслухати доповіді керівників антикорупційних органів про результати їхньої діяльності в 2018–2019 роках, дати оцінку результативності цих державних структур і визначити невідкладні заходи, які повинні вжити органи державної влади для підвищення ефективності реалізації антикорупційної політики.

Ключові слова


незаконне збагачення; кримінальна відповідальність; Конституційний Суд України; криміналізація; декриміналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovi Konstytutsiynoho sudu vidmovyly u vizi SSHA. URL: http://ua1.com.ua/society/golovi-konstituciynogo-sudu-vidmovili-u-vizi-ssha-55252.html?fbclid=IwAR2vzGmyX2daydmTRdknMX1Xchtr3r4B29gdGvnWrLNZ0bxrd_3ruoFtJh0 [in Ukrainian].

Dekryminalizatsiya nezakonnoho zbahachennya nivelyuye vsyu antykoruptsiynu reformu (2019). URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/ 02/28/ 7207922/ [in Ukrainian].

Yevropeyskiy sud po pravam cheloveka. Delo «Yallokh (Jalloh) protiv Germanii» (Zhaloba № 54810/00) (Strasburg, 11 iyulya2006 g.). URL: https://studfiles.net/preview/5081952/ [in Russian].

Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod (1998, 2006). Ofits. visn. Ukrayiny – Official Gazette of Ukraine, 13, 32, art. 270 [in Ukrainian].

Materialy spravy № 1-135/2018(5846/17) do Rishennya KSU № 1-r/2019 ch. 1. (2049). URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/2627 [in Ukrainian].

Nezakonne zbahachennya: naslidky skasuvannya zakonu (2019). URL: http://khpg. org/index.php?id=1551789474 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo vidpovidalʹnosti za nezakonne zbahachennya» (2019). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ web-proc4_1?pf3511=65587 [in Ukrainian].

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 59 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytut-siyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 3682 Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19 [in Ukrainian].

Skasuvannya statti pro nezakonne zbahachennya – krok nazad v an-tykoruptsiyniy reformi Ukrayiny (2019). URL: nabu.gov.ua/novyny/skasuvannya- statti-pro-nezakonne-zbagachennya-krok-nazad-v-antykorupciyniy-reformi-ukrayiny [in Ukrainian].

Sprava «Soldatenko proty Ukrayiny» (Zayava № 2440/07) (2010). Офіц. вісн. України – Official Gazette of Ukraine, 25, art. 1005 [in Ukrainian].

Shcho oznachaye rishennya Konstytutsiynoho sudu pro nezakonne zba-hachennya (2019). URL: https://www.radiosvoboda.org/a/lehalne-nezakonne-zbagachen/ 29794441.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Голові Конституційного суду відмовили у візі США. URL: http://ua1.com.ua/society/golovi-konstituciynogo-sudu-vidmovili-u-vizi-ssha-55252.html?fbclid=IwAR2vz GmyX2daydmTRdknMX1Xchtr3r4B29gdGvnWrLNZ0bxrd_3ruoFtJh0 (дата звернення 14.05.2019 р.).

2.  Декриміналізація незаконного збагачення нівелює всю антикорупційну реформу. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/28/ 7207922/ (дата звернення 14.05.2019 р.).

3.  Европейский суд по правам человека. Дело «Яллох (Jalloh) против Германии» (Жалоба № 54810/00) (Страсбург, 11 июля2006 г.). URL: https://studfiles.net/preview/5081952/ (дата звернення 14.04.2019 р.).

4.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Офіц. вісн. України. 1998. № 13, 2006. № 32. Ст. 270.

5.  Матеріали справи № 1-135/2018(5846/17) до Рішення КСУ № 1-р/2019 ч. 1. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/2627 (дата звернення 10.05.2019 р.).

6.  Незаконне збагачення: наслідки скасування закону. URL: http://khpg. org/index.php?id=1551789474 (дата звернення 04.05.2019 р.).

7.  Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=65587 (дата звернення 04.05.2019 р.).

8.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 3682 Кримінального кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19 (дата звернення 10.05.2019 р.).

9.  Скасування статті про незаконне збагачення – крок назад в антикорупційній реформі України. URL: nabu.gov.ua/novyny/skasuvannya-statti-pro-nezakonne-zbagachennya-krok-nazad-v-antykorupciyniy-reformi-ukrayiny (дата звернення 04.05.2019 р.).

10.  Справа «Солдатенко проти України» (Заява № 2440/07). Офіц. вісн. України. 2010. № 25. Ст. 1005.

11.  Що означає рішення Конституційного суду про незаконне збага-чення. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/lehalne-nezakonne-zbagachen/ 29794441.html (дата звернення 14.05.2019 р.).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640