DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189828

Картографування злочинності

Максим Геннадійович Колодяжний

Анотація


У статті досліджується одна із сучасних інновацій правоохоронної діяльності, пов’язана з електронною візуалізацією злочинності у виді картографування. Надається поняття останнього, виділяються його суб’єкти, особливості здійснення. Виділено специфіку так званого таргетінгу та його зв’язку із візуалізацією злочинності. Уточнено інші сфери, де наразі широко застосовуються геоінформаційні системи й технології. Розглянуто історію картографування, яке почалося у Франції у першій половині 19 ст. Вказані учені із США, які удосконалили картографування та використали його для оцінки криміногенності міського середовища. Зазначена практика картографування при розслідуванні окремих резонансних злочинів за часів СРСР. Аналізується досвід картографування злочинності у таких країнах, як США, Велика Британія, Японія та ін. Підкреслено особливості картографування злочинності у таких містах, як Нью-Йорк та Лондон. Виокремлено американських науковців, які на теперішній час активно використовують метод картографування для розробки програм запобігання насильницькій злочинності. Наголошено на діяльності окремих дослідницьких центрів у США, які опікуються питаннями розвитку й упровадженням геоінформаційних систем у сфері протидії злочинності. Аналізується стан картографування злочинності в Україні, а також перспективи подальшого розвитку цього засобу для профілактики злочинності. На підставі дослідження історії, сучасного стану візуалізації злочинності в окремих державах та в Україні підбиті відповідні підсумки. Акцентовано увагу на тому, що картографування є сучасною інновацією у сфері правоохоронної діяльності та необхідною умовою для ефективного запобігання злочинності й захисту прав громадян.

 


Ключові слова


картографування злочинності; візуалізація злочинності; геоінформаційна система; ГІС-технологія; запобігання злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Chainey S., Ratcliffe J. (2013). GIS and Crime Mapping. Chichester: John Wiley & Sons.

Community Сrime Map (2019). URL: https://communitycrimemap.com/ gridstat/ overview/help.html.

Crime map (2019). URL: https://www.police.uk/city-of-london/cp/crime/.

Crime Reports (2019). URL: https://crimereports.com.

Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Chal-lenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation (2015). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

European Crime Prevention Network (2019). URL: http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc. asp?docid=309.

Mann A. (2017). How Science Is Helping Stop Crime Before It Occurs. URL: https://www.nbcnews. com/mach/science/how-science-helping-stop-crime-it-occurs-ncna805176.

Mclaughlin J. (2017). Artificial Intelligence Will Put Spies Out of Work, Too. URL: https://foreignpolicy.com/2017/06/09/artificial-intelligence-will-put-spies-out-of-work-too/.

Metropolitan Police (2019). URL: https://maps.met.police.uk/.

NYC Crime Map (2019). URL: https://maps.nyc.gov/crime.

Predpol (2019). URL: https://www.predpol.com (дата звернення: 11.01.2019).

Study finds social networks are key to city violence (2013). URL: http://news.yale.edu/ 2013/11/14/study-finds-social-networks-are-key-city-violence.

Two Osaka Start-ups Bring Crime Prevention Apps To iPhone And An-droid Handsets (2009). URL: http://asiajin.com/blog/2009/02/21/osakas-two-start-ups-bring-crime-prevention-apps-for-iphone-and-android-handsets/.

World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (2018). New York: United Nations.

Vizualizatsiya zlochynnosti – karta kryminohennosti (2013). URL: http://2013. socialboost.com.ua/ideas/view/ 226l [in Ukrainian].

Holina V. V., Kolodyazhnyy M. H., Shramko S. S. et al (2017). Hromadsʹkistʹ u zapobihanni i protydiyi zlochynnosti: vitchyznyanyy ta mizhnarodnyy dosvid. V. V. Holina, M. H. Kolodyazhnyy (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2019). URL: http://www.ukrstat. gov.ua/ [in Ukrainian].

Yedynyy zvit pro kryminalʹni pravoporushennya za sichenʹ – hrudenʹ 2018 roku (Forma 1) (2019). Kyyiv: Heneralʹna prokuratura Ukrayiny – Prosecutor General's Office of Ukraine [in Ukrainian].

Kolodyazhnyy M. H. (2017). Suchasnyy zarubizhnyy dosvid hromadsʹkoho vplyvu na zlochynnistʹ. V. V. Holina (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Peresadʹko V. A., Orlov Ye. V. (2015). Kartohrafuvannya kryminolohichnoyi sytuatsiyi (na prykladi Sumsʹkoyi oblasti). Problemy bezperervnoyi heohrafichnoyi osvity i kartohrafiyi, Vol. 2, 94–98 [in Ukrainian].

Pokydʹko V. (2017). Kartu zlochynnosti stvoryuyemo razom. Yuryst – Lawyer, 11, 1, 2 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Chainey S., Ratcliffe J. GIS and Crime Mapping.Chichester: John Wiley & Sons, 2013. 448 р.

2. Community Сrime Map. URL: https://communitycrimemap.com/gridstat/overview/help.html (дата звернення: 11.01.2019).

3. Crime map. URL: https://www.police.uk/city-of-london/cp/crime/ (дата звернення: 11.01.2019).

4. Crime Reports. URL: https://crimereports.com (дата звернення: 11.01.2019).

5. Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation.Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2015. 14 p.

6. European Crime Prevention Network. URL: http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=309 (дата звернення: 11.01.2019).

7. Mann A. How Science Is Helping Stop Crime Before It Occurs. URL: https://www.nbcnews. com/mach/science/how-science-helping-stop-crime-it-occurs-ncna805176 (дата звернення: 11.01.2019).

8. Mclaughlin J. Artificial Intelligence Will Put Spies Out of Work, Too. URL: https://foreignpolicy.com/2017/06/09/artificial-intelligence-will-put-spies-out-of-work-too/ (дата звернення: 11.01.2019 р.).

9. Metropolitan Police. URL: https://maps.met.police.uk/ (дата звернення: 11.01.2019).

10. NYC Crime Map. URL: https://maps.nyc.gov/crime (дата звернення: 11.01.2019).

11. Predpol. URL: https://www.predpol.com (дата звернення: 11.01.2019).

12. Study finds social networks are key to city violence. URL: http://news.yale.edu/2013/11/14/study-finds-social-networks-are-key-city-violence (дата звернення: 11.01.2019).

13. Two Osaka Start-ups Bring Crime Prevention Apps To iPhone And An-droid Handsets. URL: http://asiajin.com/blog/2009/02/21/osakas-two-start-ups-bring-crime-prevention-apps-for-iphone-and-android-handsets/ (дата звернення: 11.01.2019).

14. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.New York: United Nations, 2018. 2 р.

15. Візуалізація злочинності – карта криміногенності. URL: http://2013.socialboost.com.ua/ideas/view/ 226l (дата звернення: 11.01.2019).

16. Голіна В. В., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С. та ін. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід: монографія / за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків: Право, 2017. 284 с.

17. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/ (дата звернення: 10.01.2019 р.).

18. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2018 року (Форма 1). Київ: Генеральна прокуратура України, 2019.

19. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність: монографія; за ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2017. 252 с.

20. Пересадько В. А., Орлов Є. В. Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2015. Вип. 2. С. 94–98.

21. Покидько В. Карту злочинності створюємо разом. Юрист. 2017. № 11 (15–29 червня). С. 1, 2.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640