Кваліфікація співучасті у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом, які утворилися у результаті диференціації складів кримінальних правопорушень за суб’єктом

Автор(и)

  • Наталія Андріївна Федорович Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.14.217326

Ключові слова:

співучасть, спеціальний суб’єкт, кримінальне правопорушення зі спеціальним суб’єктом, кримінальний закон

Анотація

У статті проаналізована кваліфікація співучасті у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом, які утворилися у результаті диференціації складів кримінальних правопорушень за суб’єктом.  Виявлено різні позиції вчених щодо кваліфікації дій співучасника у такому кримінальному правопорушенні залежно від того, чи наділений співучасник ознаками спеціального суб’єкта, вказано їх позитивні та негативні сторони. Наведено приклади з практики застосування норми, передбаченої ч. 3 ст. 29 КК України, при співучасті у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом, які утворилися у результаті диференціації складів кримінальних правопорушень за суб’єктом, один із співучасників якого наділений ознаками спеціального суб’єкта, а один не наділений такими ознаками. Обґрунтовано правило, яким потрібно керуватися при кваліфікації співучасті у кримінальному правопорушенні, у якому суб’єкт спеціальний, незалежно від того, чи це привілейований, кваліфікований чи особливо кваліфікований склад правопорушення.

Біографія автора

Наталія Андріївна Федорович, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри кримінального права і кримінології 

Посилання

Burchak, F.G. (1969). Uchenie o souchastii po sovetskomu ugolovnomu pravu.Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Vyrok Pechers'koho rajonnoho sudu m. Kyieva vid 23 hrudnia 2014 r. u spravi № 757/11925/14-k. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 42001531.

Vyrok Sosnivs'koho rajonnoho sudu m. Cherkasy vid 25 liutoho 2016 r. u spravi № 712/98/15-k. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56349060.

Vyrok Shevchenkivs'koho rajonnoho sudu m. Kyieva vid 27 hrudnia 2018 r. u spravi № 761/41747/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 78835936.

Horbachov, D.M. (2014). Spivuchast' u zlochynakh iz spetsial'nym sub'iektom (na prykladi zlochyniv u sferi sluzhbovoi diial'nosti ta profesijnoi diial'nosti, pov'iazanoi z nadanniam publichnykh posluh). Doctor's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kvasha, O.O. (2013). Spivuchast' u zlochyni: struktura ta vidpovidal'nist'. Luhans'k: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka [in Ukrainian].

Kopjova, I.A. (2018). Vykonavets' iak spivuchasnyk zlochynu: poniattia, vydy, vidpovidal'nist'. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Marchuk, V.V. (2006). Predely kvalifikacii dejanij souchastnikov pri nalichii obstojatel'stv, otnosjashhihsja iskljuchitel'no k lichnosti otdel'nogo souchastnika. Cudovy vesnik, 1, 51–54 [in Russian].

Maharadze, A. (2013). Vlijanie priznakov, nahodjashhihsja na storone ispolnitelja, na otvetstvennost' souchastnikov prestuplenija. Chasopis Kiїvs'kogo unіversitetu prava, 2, 382–389 [in Russian].

Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrainy. (2018). M.I. Mel'nyk, M.I. Khavroniuk (Eds.). Kyiv: VD «Dakor» [in Ukrainian].

Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 7 liutoho 2003 r. № 2 «Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia ta zdorov'ia osoby». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text.

Semeniuk, I.S. (2017). Vidpovidal'nist' za umysne vbyvstvo matir'iu svoiei novonarodzhenoi dytyny za kryminal'nym zakonodavstvom Ukrainy ta zarubizhnykh krain. Candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Trajnin, A.N. (1957). Obshhee uchenie o sostave prestuplenija. M.: Gosjurizdat [in Russian].

Us, O.V. (2007). Kryminal'na vidpovidal'nist' za pidburiuvannia do zlochynu. Kharkiv: Vydavets' FO-PVapniarchuk N.M.[in Ukrainian].

Fedorovych, N.A. (2019). Zarubizhnyj dosvid kryminal'no-pravovoho rehuliuvannia spivuchasti u zlochyni zi spetsial'nym sub'iektom. Visegrad Journal on Human Rights, 6, 209–219 [in Ukrainian].

Fedorovych, N.A. (2019). Chy ie pidvyschenyj vik ta povtornist' oznakamy spetsial'noho sub'iekta zlochynu? Suchasni tendentsii rozvytku iurydychnoi nauky ta praktyky: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 15–16 bereznia 2019 r. Kyiv: Vydavnychyj dim «Hel'vetyka», 68–72 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА