КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.14.218378

Ключові слова:

корупція, спеціальний суб’єкт, службова особа, корупціонер, кримінологічна характеристика.

Анотація

Стаття присвячена важливій та актуальній темі – кримінологічній характеристиці службової особи як суб’єкта корупційних кримінальних правопорушень. Автор надає визначення службової особи та розкриває сутність через призму соціально-демографічних; морально-психологічних, кримінально-правових ознак, а також соціальної ролі та статусу таких осіб. Робиться висновок про важливість визначення всіх вказаних ознак для надання повної характеристики особи корупціонера.

Біографія автора

Ольга Сергіївна Бондаренко, Сумський державний уныверситет

старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Навчально-наукового інституту права

Посилання

Abramovskaya, O.R., Mayorov, A.V. (2012). Kriminologicheskiye osobennosti lichnosti korruptsionnogo prestupnika. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 37 (291), Pravo, issue 34, 54–57 [in Russian].

Aglyamova, G.M. (2016). Kriminologicheskaya kharakteristika korruptsionnoy prestupnosti v sfere mestnogo samoupravleniya i yeye preduprezhdeniye: Extended abstract of candidate’s thesis. Kazan' [in Russian].

Andrushko, P.P., Stryzhevsʹka, A.A. (2006). Zlochyny u sferi sluzhbovoyi diyalʹnosti. Kyyiv: Yuryskonsulʹt [in Ukrainian].

Hora, R.M. (2016). Shchodo deyakykh aspektiv zastosuvannya st. 364-1 KK Ukrayiny. Pytannya borotʹby zi zlochynnistyu, issue 32, 172–184 [in Ukrainian].

Hospodarsʹkyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrainy vid 16 ber. 2003 r. № 436-IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 18, art. 144.

Dzhuzha, O.M., Vasylevych, V.V., Hida, O.F., et al. (2011). Profilaktyka zlochyniv. O.M. Dzhuzha (Ed.). Kyyiv: Atika [in Ukrainian].

Zakalyuk, A.P. (2007). Kurs suchasnoyi ukrayinsʹkoyikryminolohiyi: teoriya i praktyka (Vols. 1–3). Vol. 1: Teoretychni zasady ta istoriya kryminolohichnoyi nauky. Kyyiv: In Yure, [in Ukrainian.

Kapinus, O.S. (2018). Kriminologicheskoye issledovaniye lichnosti korruptsionnogo prestupnika. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya, 1, 95–101 [in Ukrainian].

Kondratov, D.Yu. (2018). Kryminolohichna kharakterystyka suchasnoyi koruptsiynoyi zlochynnosti v Ukrayini. Visnyk Kryminolohichnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny, 2 (19), 141–154 [in Ukrainian].

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. (2001). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 25–26, art. 131 [in Ukrainian].

Mezentseva, I. Kryminolohichna kharakterystyka osoby koruptsiynoho zlochyntsya (2014). Naukovyy chasopys Natsionalʹnoyi akademiyi prokuratury Ukrayiny, 3, 65–71 [in Ukrainian].

Mykhaylenko, D.H. (2018). Kontseptsiya kryminalʹno-prvvoyi protydiyi koruptsiynym zlochynam v Ukrayini. Doctor’s thesis. Natsionalʹnyy universytet «Odesʹka yurydychna akademiya», Odesa [in Ukrainian].

Pavlov, V.G.(2001). Sub"yekt prestupleniya. Sankt-Peterburg: Yuridicheskiy tsentr Press. [in Russian].

Shostko, O.Yu.(2017). Typolohiya osib, yaki vchynyayutʹ koruptsiyni zlochyny. Transkordonna spivpratsya: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya: materialy II Rehion. kruhloho stolu (m. Odesa, 28–29 veres. 2017 r.)., Kyiv, 203–205 [in Ukrainian].

Shchodo zapobihannya i protydiyi koruptsiyi: lyst Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 22 lyut. 2013 r. № 1332-0-26-13/11. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/v13_1323-13 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-20

Номер

Розділ

КРИМІНОЛОГІЯ