Загальні правила кваліфікації кримінального правопорушення з урахуванням його стадій

Автор(и)

 • Юрій Васильович Гродецький Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7103-7316

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.16.247584

Ключові слова:

кримінально-правова кваліфікація, стадії кримінального правопорушення, готування до кримінального правопорушення, замах на кримінальне правопорушення

Анотація

Розглядається понятійний апарат, що є вихідним для кваліфікації кримінального правопорушення з урахуванням його стадій. Запропоновані загальні правила кваліфікації кримінального правопорушення з урахуванням його стадій.

Біографія автора

Юрій Васильович Гродецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри кримінального права № 1

кандидат юридичних наук, доцент

Scopus:  link

ID ORCID: link

Google Scholar profile: link

Web of Science: link

 1. 1. Гродецкий Ю. В. Французская и германская системы законодательной регламентации норм о стадиях совершения преступления и о добровольном отказе / Ю. В. Гродецкий. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 1 (8). С. 77–99.

  2. Гродецький Ю. В. Добровільна відмова провокатора злочину / Ю. В. Гродецький. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 2015. Вип. 2 (5). С. 122–134.

  3. Гродецький Ю. В. Добровільність як ознака добровільної відмови / Гродецький Ю. В.  Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. Симферополь, 2010. Т. 23. № 2. С. 202–208.

  4. Гродецький Ю. В. Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині / Ю. В. Гродецький. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Харків, 2011. Вип. 114. С. 143-154.

  5. Гродецький Ю. В. Остаточність добровільної відмови / Ю. В. Гродецький. Вісник прокуратури. 2010. № 9. С. 65–70.

  6. Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2013. Вип. 121. С. 118-130.

  7. Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності / Ю. В. Гродецький. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права».  Харків, 2016. Вип. 2 (7). С. 221–237.

  8. Гродецький Ю. В. Стадії вчинення злочину та добровільна відмова за законодавством пострадянських держав. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. 2018. Вип. 2 (11). С. 15–48. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/02_ Grodetskiy.pdf.

  9. Гродецький Ю. В. Суспільна небезпечність провокації злочину. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 102. С. 163–172.

  10. Гродецький Ю. В. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця. Вісник прокуратури. 2010. № 12 (114). С. 74-81.

  11. Злочини проти правосуддя : навч. посіб. за заг. ред. проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна / Тютюгін В. І., Борисов В. І., Гродецький Ю. В. та ін. Х. : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. 160 с.

  12. Таций В. Я., Тютюгин В. И., Гродецкий Ю. В. Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения). Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 166–183.

  13. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В. та ін. Пропозиції щодо запровадження інституту кримінальних проступків до законодавства України / Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В., Шило О. Г., Гаращук В. М., Демидова Л. М., Гродецький Ю. В., Євдокімова О. В., Пономаренко Ю. А., Байда А. О., Туманянц А. Р., Комаров О. Д., Рубащенко М. А. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 2 (9). С. 300-737.

  14. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізімчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. Х. : Право, 2014. – 232 с.

Посилання

Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину (кримінальне правове дослі-дження). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 304 с.

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин. Харків: Юрайт, 2013. 232 с.

Гродецький Ю. В. Поняття стадій вчинення злочину. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). Харків: Константа, 2019. С. 41-52.

Гродецкий Ю. В. Французская и германская системы законодательной регламентации норм о стадиях совершения преступления и о добровольном отказе. Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 1 (8). С. 77–99. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/04_Grodetskiy.pdf.

Красницький І. В., Щутяк Л. С. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 224 с.

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. Харків: Право, 2010. 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ