Принципи кримінального права та їх реалізація в умовах війни

Автор(и)

  • Лілія Юріївна Тімофєєва Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257510

Ключові слова:

принципи кримінального права, справедливе покарання, європейські цінності, воєнні злочини, правозастосування

Анотація

Розглянуто питання реалізації принципів кримінального права в умовах війни.

Основна ідея, сутність і цінність кримінального права полягає у захисті основних прав і встановленні справедливого покарання за їх порушення. Справедливе покарання має відповідати принципам кримінального права. Сенс кримінального права виражається через його принципи. Серед них – принципи гуманізму, законності, пропорційності, індивідуалізації та диференціації кримінальної відповідальності.

Встановлено, що основна ідея існування принципів кримінального права в їх комплексній та збалансованій реалізації щодо суб’єктів кримінально-правових відносин. Ця вимога поширюється на рівень правотворчості і правозастосування, як в мирний, так і воєнний час.

Проблема, з якою стикнулась Україна, стосується не окремо взятої країни, а всього людства. Після агресивних воєнних дій відносно України є загроза безпеці інших країн світу, якщо не виробити ефективний механізм протидії. Встановлено, що будь яке озброєне вторгнення на територію іншої держави у 21 сторіччі є посяганням не тільки на територіальну цілісність. Це посягання на європейські цінності. Ці цінності вибудовувались сторіччями як відповідь на досвід війни.

Наявність права та закону є цінністю. Коли закон кодифікований, структурований, зрозумілий та чіткий людина може співставляти свою поведінку з цим законом. Якщо людина обирає вчинити злочин, вона робить це враховуючи усвідомлення протиправності такого діяння та наявності відповідного покарання або заходу кримінально-правового характеру за таке діяння. Отже уряд в такому випадку має всі моральні та законні підстави притягати таку людину до кримінальної відповідальності.

Встановлено необхідність додержання стандартів прав людини при притягненні до кримінальній відповідальності осіб, які вчинили злочини проти людства та були до цього причетні. Цивілізований світ має відповідати та забезпечувати безпеку цивілізованими методами.

Біографія автора

Лілія Юріївна Тімофєєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права

 

Посилання

Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції). Луганськ: РВВЯДУВС, 2006. 261 с.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р. (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР від 03.07.1954). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.

Заява Прокурора Міжнародного кримінального суду, пана Карiма А. А. Хана, королівського радника, щодо Ситуації в Україні: Отримання звернень від 39 держав-учасниць та відкриття розслідування. 2 березня 2022 р. URL: https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine&ln=Ukrainian.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія. Харків: Право, 2008. 225 с.

Робочий проєкт Кримінального кодексу України станом на 18.01.2022 р. Сайт Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code.

Орловська Н. А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 423 с.

Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України: монографія. Передмова В. О. Тулякова. Харків: Право, 2020. 280 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14053?show=full.

Тоффлер Э. Третья волна. Москва: ООО «Фирма «Издатетьство ACT», 2004. 345 с.

Туляков В. О. Принцип законності в динаміці рішень ЄСПЛ та розвиток кримінального законодавства України. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків: Право, 2020. 500 с.

Хавронюк М. І. Принципи нового Кримінального кодексу України: якими вони можуть бути. Сайт Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України. 2020. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/11/24/havronyuk-m-i-pryntsypy-novogo-kk-ukrayiny-tezy-dopovidi.pdf.

Шаблистий В. В. Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2015. 420 с.

Frankl V. Man’s Search For Meaning. / translator Ильзе Лаш. Ebury Press, 2008. 1946. 160 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА