Конфіскація майна як вид покарання

Автор(и)

  • Володимир Ілліч Тютюгін Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0002-1174-3075

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257856

Ключові слова:

конфіскація майна, майна, підстава та порядок призначення покарання, спеціальна конфіскація

Анотація

Аналізуються поняття, сутність та види конфіскації майна, підстава, порядок та особливості застосування цього додаткового виду покарання, виявляються ознаки, які відрізняють це покарання від спеціальної конфіскації.

Біографія автора

Володимир Ілліч Тютюгін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних  наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1, заслужений юрист України, 

Посилання

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 584 с. С. 393-390, 407-452, 453-501.

Богатирьов І. Г. Конфіскація майна – за і проти. Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. 2015. №. 3. С. 38–44.

Бурда С. Я. Юридичний аналіз покарання у виді конфіскації майна як додаткового покарання за КК України. Наук. вісник Львівського держ. ун-ту внутр. справ. Серія юридична. 2012. № 1. С. 260-268.

Поляков В. М. Конфіскація в законодавстві країн Романо-германської правової системи. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Вип. 1. Том 4. 2015. С. 41-46.

Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. Харьков: Изд-во «ФИНН», 2009. 344 с.

Соловій Я. І., Гуцуляк М. Я. Теоретико-правова регламентація та практика застосування покарання у виді конфіскації майна. Наук.-інформац. вісник. 2015. № 11. С. 172-180.

Шаблистий В. В. Конфіскація та спеціальна конфіскація як можливий наслідок вчинення корупційного правопорушення. Наук. вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. 2018. № 1. С. 130-138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ