Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання

Автор(и)

  • Володимир Ілліч Тютюгін Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0002-1174-3075

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257857

Ключові слова:

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, підстава, порядок та межі призначення покарання, звільнення від покарання, погашення судимості

Анотація

Аналізуються поняття та сутність цього виду покарання, підстава, порядок, межі та особливості його застосування як основного і додаткового покарання, розглядаються види звільнення від його відбування і умови погашення судимості при засудженні до цього виду покарання.

Біографія автора

Володимир Ілліч Тютюгін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних  наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1, заслужений юрист України

Посилання

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 584 с. С. 393-406, 407-452, 453-501.

Горох О. П. Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання: теоретичні та прикладні проблеми. Наука і правоохорона. 2014. № 2(24). С. 162-167.

Євдокімова О.В. Чергові «новели» кримінального законодавства. Юрид. наук. електронний журнал. 2015. № 5. С. 181-183.

URL: http://www.lsej.org.ua/5_2015/5_2015.pdf#page=181.

Загиней З. А. Суб’єкт ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавлення волі: окремі проблемні питання. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 7. С. 163-173.

Кочуріна Д.В. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як оптимальний вид покарання за необережні злочини. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 3. С. 180-184.

Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. Харьков: Изд-во «ФИНН», 2009. 344 с.

Титаренко С. С. Аналіз санкцій статей 205-1, 206, 206-2 КК України. Вісникник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 4 (80) С. 119-127.

Тютюгин В. И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголов¬ному праву. Харьков: «Вища школа», изд-во при Харьк. ун- те. 1982. 145 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ