Проблемні питання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за колабораційну діяльність

Автор(и)

Ключові слова:

санкції, основне покарання, додаткове покарання, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, колабораційна діяльність

Анотація

Статтю присвячено розкриттю проблемних питань покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 Кримінального кодексу України. У статті констатовано небезпеку колабораційної діяльності, проаналізовано законодавчі зміни щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність у ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Встановлено, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основне і як додаткове покарання повинне призначатися лише у випадках безпосереднього зв’язку вчиненого кримінального правопорушення з посадою, яку обіймає винний, або з діяльністю, якою така особа займається. Доведено, що у чинній редакції ч. 1 та ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може призначатися особам, які ніколи не обіймали певні посади або не займалися певною діяльністю. Констатовано безальтернативний характер санкцій у ч. 1, ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, що значно звужує коло осіб, яким може бути інкримінований аналізований злочин. Зазначено особливу роль осіб, які виконують функції держави і вчиняють колабораційну діяльність у різних її формах, у першу чергу – у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), на можливий потужний вплив на недостатньо стійко сформовану свідомість учнів та студентів. Запропоновано встановити необмежені терміни призначення покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю у разі вчинення колабораційної діяльності під час дії воєнного чи надзвичайного часу, особами, які є представниками органів державної влади, здійснюють організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки або проявів колабораційної діяльості у закладах освіти, щодо школярів чи студентів.

Біографія автора

Олена Іванівна Матюшенко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат наук з державного управління, майор поліції

 

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України від 03.03.2022 р. № 2108-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність): проєкт Закону України від 24.02.2021 р. № 5144. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71220.

Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ, 2008. 270 с.

Матюшенко О. І., Мостепанюк Л. О. Про деякі види покарання в контексті змін до Кримінального кодексу України. Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (електронне видання), 20 квітня 2022 р. / упоряд.: Євген Письменський. Нац. акад. внутр. справ, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Дніпропет. держ. ун-т внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Київ–Львів–Дніпро, 2022. 125 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА