Судимість як один із засобів кримінальної відповідальності

Автор(и)

  • Володимир Ілліч Тютюгін Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1174-3075

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267249

Ключові слова:

судимість, ознаки судимості, наслідки судимості, погашення судимості, зняття судимості

Анотація

Аналізується інститут судимості як один із засобів кримінальної відповідальності. Розглядаються питання про поняття судимості, її ознаки та правові наслідки. Аналізуються передумова, підстава та порядок погашення і зняття судимості. Виявляються особливості погашення та зняття судимості при достроковому звільнення особи (повністю або частково) від відбування призначеного судом покарання або його заміни менш чи більш суворим видом покарання, у разі засудження особи за сукупністю кримінальних правопорушень та сукупністю вироків, а також у випадках засудження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у неповнолітньому віці.

Біографія автора

Володимир Ілліч Тютюгін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних  наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1, заслужений юрист України

Посилання

Голіна В. В. Судимість. Харків: Харків юрид., 2006. 384 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 584 с.

Муратова С. О. Судимість у системі інститутів Загальної частини кримінального права України: монографія. Харків: Право, 2017. 272 с.

Письменський Є. О. Інститут судимості в кримінальному праві України / Є. О. Письменський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка; [наук. ред. А. С. Беніцький]. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. 215 с.

Расюк А. Судимість як кваліфікуюча ознака складу злочину. Наук. часопис Національної академії Прокуратури Укріїни. 2014. № 2. С. 82‒90.

Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубащенко; відп. ред. В. І. Тютюгін. 5 те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2022. 242 с.

Тютюгін В. І. Лекція за темою: «Судимість: поняття, ознаки, правові наслідки, погашення та зняття судимості (статті 88‒91 КК України)». Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Харків: [б. в.], 2021. Вип. 1(15). С. 296‒330.

Устрицька Н. І. Судимість як захід кримінально-правового характеру. Наук. вісник Львівського держ. ун-ту внутріш. справ. Серія юридична. 2017. № 1. С. 304‒312.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ