Культуро-антропологічний вимір сучасного кримінального права: від доктрини до нормативного регулювання

Автор(и)

  • Олександр Васильович Козаченко Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine
  • Ольга Михайлівна Мусиченко Миколаївський навчально-науковий інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267252

Ключові слова:

культуро-антропологічна методологія, верховенство права, культуро-антропологічна дефініція кримінального права, періодизація кримінального права, антроподицея, соціальна справедливість як мета кримінального права

Анотація

Поширення культуро-антропологічної методології на проблеми сучасного кримінального права дало можливість сформулювати нове за змістом доктринальне визначення кримінального права як узгоджену на культурологічних засадах систему соціальних воль, орієнтовану на захист цінностей соціального, матеріального і духовного характеру, які є здобутками людської культури і належать людині. Запропонований культуро-антропологічний вимір дозволив обґрунтувати доцільність визнання антроподицеї в якості парадигми сучасного кримінального права.

Набула подальшого розвитку ідея періодизації генезису кримінального права з виділенням трьох якісно відмінних періодів премомодерну, модерну та постмодерну, кожний з яких виокремлюються особливою роллю людини, яку вона відіграє в культурі загалом і кримінальному праві зокрема. 

У статті надається відмінне від догматичного сприйняття розуміння соціальної справедливості як мети застосування кримінального права, яке в умовах  домінування принципу верховенства права є більш складним явищем, ніж у традиційному розумінні відповідності між кримінальним правопорушенням і покаранням.

Запропонований в роботі підхід дозволяє отримати кримінальне право нового зразка, в якому людина, незалежно від характеру участі у кримінально-правових відносинах, забезпечена низкою прав та правових можливостей щодо захисту власних, або таких, що нею представляються, інтересів.  Крім того, такий підхід створює підстави для подальшого дослідження менш глобальних, але від того не менш актуальних проблем кримінального права, зокрема, забезпечення об’єктивної криміналізації, формування узгодженої системи кримінально-правових заходів як правового наслідку вчинення суспільно небезпечного діяння, співвідношення заходів впливу щодо фізичних та юридичних осіб тощо. 

Біографії авторів

Олександр Васильович Козаченко, Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін
голова Миколаївського осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Ольга Михайлівна Мусиченко , Миколаївський навчально-науковий інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри кримінального права та інших

кримінально-правових дисциплін

Посилання

Herskovits M. Cultural Anthropology. New York, 1955. 645 p.

Kovnierova І. O. Anthropological foundations of the concept of "crime" in historico-philosophical discourse. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2020. № 17. Р. 131–143. URL: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/206727.

Kroeber A. L. Аnthropology. Race. Language. Culture. Psychology. Prehistory. New York, 1948. 876 p.

Musychenko, O., Streltsov, Y., Kozachenko, O., Vasyliaka, O., & Chornozub, L. Intelligibility of a criminal law: Theoretical and practical aspects. Amazonia Investiga. № 10 (44). 2021. P. 99. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1714/1863.

Ogneviuk H. Z. Antropological approaches in legal certainty research. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2018. № 14. Р. 62–72. URL: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/150573.

Rosen L. Reconciling Anthropology and Law. Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 105–108. URL: https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jla/2/2/jla020211.xml.

Завальнюк В. В. Антропологізація права: традиції та сучасність: монографія. Одеса: Юридична література, 2018. 344 с.

Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір: монографія. Миколаїв: Іліон, 2011. 504 с.

Хміль В. В., Хміль Т. В. Антропологічна компонента природи держави. Антропологічні виміри філософських досліджень. 2015. Вип. 7. С. 7–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА