Розвиток вчення про інститут множинності кримінальних правопорушень у наукових працях професора М. І. Бажанова

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Зінченко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
  • Євген Валерійович Шевченко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7072-8505

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267490

Ключові слова:

одиничне кримінальне правопорушення, множинність кримінальних правопорушень, сукупність кримінальних правопорушень, повторність кримінальних правопорушень, рецидив кримінальних правопорушень

Анотація

            В статті відзначено вагомий внесок М. І. Бажанова у становлення та розвиток вчення про множинність крим. правопорушень, глибина його наукових досліджень, оригінальність та сучасність наукових підходів до досліджуваних проблем.

Біографії авторів

Ірина Олександрівна Зінченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри кримінального права № 2

кандидат юридичних наук, доцент

Євген Валерійович Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

Посилання

Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. Харків: Фінн, 2008. С. 5–7.

Радянське кримінальне право. Частина загальна. Москва: Держюріздат, 1952. С. 382.

Піонтковський А. А. Вчення про злочин за радянським кримінальним правом. Москва: Держюріздат, 1961. С. 618.

Стручков М. А. Призначення покарання за сукупності злочинів. Москва: Держюрвидав, 1957. С. 15.

Яковлєв О. М. Сукупність злочинів за радянським кримінальним правом. Москва: Держюріздат, 1960. С. 47.

Бажанов М. І. Вибрані праці. Харків: Право, 2012. С. 111.

Кафаров Т. М. Рецидив у радянському кримінальному праві. Баку: Елм, 1972. С. 218–219.

Радянське кримінальне право. Частина загальна. Москва, 1964. С. 273.

Малков В. П., Чернова Т. Г. Сукупність вироків та застосування покарання: питання законодавчого регулювання, теорія та практика. Казань: Таглімат, 2003. С. 25–29.

Енциклопедія кримінального права. СПб.: Вид. проф. Малініна, 2008. Т. 9: Призначення покарання. С. 670.

Малков В. П. Сукупність злочинів (питання кваліфікації та призначення покарання). Казань: КазГУ, 1974. С. 44.

Агаєв І. Б. Проблема повторності в кримінальному праві. Москва: Юрист, 2004. С. 7–8.

Зінченко І. А. Складені злочини. Харків, 2005. С. 46.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ: Юринком Інтер, 2003. С. 266.

Шевченко Є. В. До питання змісту і співвідношення понять змішана, подвійна і складна форма вини в кримінальному праві. Проблеми законності. Харків, 2011. C. 104–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА