Практика притягнення до відповідальності за статтею 126-1 КК України та шляхи підвищення її ефективності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267581

Ключові слова:

насильство, домашнє насильство, кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, кримінальна відповідальність за агресію, систематичність, вирок суду, запобігання насильству

Анотація

У зв’язку із ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), актуальним є питання практики притягнення до відповідальності за ст. 126-1 КК України. У статті відзначено, що проблема протидії домашньому насильству постійно привертає увагу не тільки вчених-криміналістів, а й суддів, адвокатів, правозахисників.

Розглянуто статистичні дані щодо кількості випадків домашнього насильства. Підкреслено, що при тлумаченні поняття «кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством» віднесення до них лише ст. 126-1 КК України є не зовсім коректним і правильним, оскільки поняття «домашнє насильство», що закріплено у Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами та Законі України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» є ширшим, ніж у законі України про кримінальну відповідальність.

Досліджено існуючі підходи щодо поняття такої обов’язкової ознаки складу кримінального правопорушення як «систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства» та відзначено відсутність у судовій практиці єдності щодо його тлумачення. Акцентовано увагу на постанові Верховного Суду від 25.02.2021 р. у справі № 583/3295/19, де наведено його тлумачення та розглянуто проблемні питання використання судами цієї постанови. Зроблено висновок про необхідність узагальнення судової практики (станом на 06.11.2022 р. – загальна кількість вироків суду в першій інстанції 2137) та врахування рішень Європейського суду з прав людини за цією категорією справ при винесенні вироків.

Біографія автора

Анна Сергіївна Політова, Маріупольський державний університет

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права

Посилання

Домашнє насильство в умовах війни: І півріччя 2022 року: звіт підготовлений Аналітичним центром ЮрФем. URL: https://jurfem.com.ua/domashne-nasylstvo-reahuvannya-v-umovakh-viyny/ (дата звернення 06.11.2022).

У 2021 році українці на 56% частіше зверталися до поліції через домашнє насильство. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/01/13/247140/ (дата звернення 06.11.2022).

Митник У. М. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу: дис… д-ра філос.: 081 «Право» (08 – Право) / Київський університет права НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2021. 269 с.

Кузнєцов М. Г. Домашнє насильство: кримінологічна характеристика та запобігання: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Київ, 2019. 245 с.

Однією з умов кримінальної відповідальності за домашнє насильство є те, що воно має бути систематичним – суддя ККС ВС. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1322490/. (дата звернення 06.11.2022).

Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству: науково-практичний посібник. Харків: ТОВ «Вид-во «Права людини», 2018. 344 с.

Нікіфорова Т. І. Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового характеру: навчальний посібник. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 175 с.

Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства: навчальний посібник / С. Романцова, Н. Устрицька, І. Гловюк та ін.; за ред. І. Гловюк, Н. Лащук, С. Романцової. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 404 с.

Ухвала Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 03 жовтня 2019 р. Справа № 653/666/19 провадження № 51-4906ск19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84746160. (дата звернення 06.11.2022).

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text. (дата звернення 06.11.2022).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (дата звернення 06.11.2022).

Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 р. Справа № 453/225/19 провадження № 51-4000кмо19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87602679 (дата звернення 06.11.2022).

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2019. 288 с.

Бажанов М. И. Множественность преступлений в уголовном праве Украины. Харьков: Право, 2000. 128 с.

Вирок Суворовському районного суду м. Одеси від 25 березня 2019 р. Справа № 523/3115/19 провадження №1-кп/523/817/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80666863 (дата звернення 06.11.2022).

Вирок Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 11 жовтня 2019 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84898600 (дата звернення 06.11.2022).

Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 25 лютого 2021 р. Справа № 583/3295/19 Номер провадження в апеляційному суді 11-кп/816/627/20 Провадження № 51-6189 км 20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213443?fbclid=IwAR2aJUinLcZMpX3XOCAhPmcurEyFAyXpQfYTVUW7O7nklrhO09QsLXytyug (дата звернення 06.11.2022).

Домашнє насильство у світлі національного законодавства та практики ЄСПЛ: адвокат Ірина Гловюк. URL: https://advokatpost.com/domashnie-nasylstvo-u-svitli-natsionalnoho-zakonodavstva-ta-praktyky-iespl-advokat-iryna-hloviuk/?fbclid=IwAR2i8QvQFdv-sCqOuES0qJKDmHTgPqzkC_iW6EILo9vac0AbSyZwQBVOlf4 (дата звернення 06.11.2022).

Вирок Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 29 грудня 2021 р. Справа №345/5344/21 провадження № 1-кп/345/409/2021. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102281543 (дата звернення 06.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА