Впровадження в Україні державної політики щодо зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

Автор(и)

  • Сабріє Сейтжеліївна Шрамко Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.268272

Ключові слова:

державна політика, дорожньо-транспортні пригоди, безпека дорожнього руху, смертність та травматизм

Анотація

У статті розглядається питання впровадження в Україні державної політики щодо зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. Констатується, що основи державної політики закладені у державних програмах, планах та стратегічних документах. Ключові напрями убезпечення дорожнього руху містяться у нормативно-правових актах, що відображають стратегічні, перспективні, короткострокові та довгострокові плани досягнення мети. Такими документами є Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні та Стратегія підвищення безпеки дорожнього руху в Україні. Зазначається, що частина заходів й напрямів прийнятих на новий строк Державної програми та Стратегії залишається без змін, але їх визначення щорічно вдосконалюється і стає менш декларативним.

Здійснено аналіз ефективності законодавчих змін щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Зроблено висновок, що державна політика у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема, щодо зниження тяжкості наслідків ДТП, має достатнє нормативно-правове закріплення. У стратегічних і програмних документах містяться конкретні заходи та напрями убезпечення дорожнього руху, але не має жодної статистики щодо результативності виконуваних заходів, аналізу витрат за кожним пунктом та прорахунків, а також їх критичної оцінки.

Зроблено низку пропозицій, що сприятимуть більш ефективному впровадженню державної політики щодо зниження тяжкості наслідків ДТП. Це:  удосконалення системи збору інформації про ДТП, її обробки, дослідження та аналізу з метою розробки та впровадження дієвих превентивних заходів; оцінка ефективності та результативності впроваджуваних заходів для визначення пріоритетності фінансування; проведення обґрунтованої економічної оцінки вартості життя, здоров’я та завданої економіці шкоди від ДТП.

Біографія автора

Сабріє Сейтжеліївна Шрамко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

канд. юрид. наук, ст. дослідниця, старша наукова співробітниця відділу кримінологічних досліджень

Посилання

Batyrgareieva V. S., Shramko S. S., Samoilova O. M. Mortality and injury in Ukraine as a result of traffic accidents in measuring of public health: to the analysis of social–legal and criminological problem. Wiadomości Lekarskie. Vol. LXXIV, Issue 11 Part 2, November 2021. P. 2870-2876.

Daniels St., Martensen H., Schoeters A., Berghe W., Papadimitriou E., Apostolos Ziakopoulos A. A systematic cost-benefit analysis of 29 road safety measures. Accident Analysis & Prevention. Vol. 133, 2019, 105292. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105292.

Wijnen W., Weijermars W., Schoeters A., Berghe W., Bauer R. and etc. An analysis of official road crash cost estimates in European countries. Safety Science. Vol. 113. 2019. P. 318-327. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.12.004.

Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні: навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. В. Ребкала, В. Тертички. Київ: Вид-во НАДУ, 2000. 232 с.

Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2018-%D0%BF#Text

Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 р. Офіційний вісник України. № 1. 04.01.2021.

Державна цільова програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 294. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2013-%D0%BF#Text

Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2021 році. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2021/Zvit_NPU_2021_.pdf (дата звернення: 25.10.2022).

Колодяжний М. Г. Правопорушення у сфері дорожнього руху: карати чи профілактувати? Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практичної онлайн-конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 травня 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С. 66-68.

Мамка Г. Штрафи за нетверезе керування. Що не так? URL : https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shtrafi-za-netvereze-keruvannya-shcho-ne-tak-.html

Ми хочемо знизити смертність на дорогах внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024 року, – Владислав Криклій. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mi-hochemo-zniziti-smertnist-na-dorogah-vnaslidok-dtp-shchonajmenshe-na-30-do-2024-roku-vladislav-kriklij (дата звернення: 25.10.2022).

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». rada.gov.ua. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/203384.html

Роз’яснення щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 1231-IX від 16 лютого 2021 року. URL : https://zakononline.com.ua/documents/show/493818___669478 (дата звернення: 29.10.2022)

Стан справ аварійності на транспорті в Україні за 2019 рік. Київ : Директорат з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України, 2020. 134 с.

Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. Урядовий кур’єр. № 214. 04.11.2020.

Шрамко С. С. До питання впровадження державної політики у сфері безпеки дорожнього руху в Україні. Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодав ство, практика : матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (м. Харків, 5 листоп. 2021 р.) : електрон. наук. вид. / [уклад.: А. В. Калініна] ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2021. С. 110-113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

КРИМІНОЛОГІЯ