Загальні засади кримінально-правової кваліфікації контрабанди лісоматеріалів або пиломатеріалів

Автор(и)

  • Євген Олександрович Письменський Луганський навчально-наукового інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281119

Ключові слова:

Кримінальний кодекс, запобігання злочинності, кримінально-правова кваліфікація, контрабанда товарів, переміщення, лісоматеріали, пиломатеріали

Анотація

Статтю присвячено встановленню загальних засад кримінально-правової кваліфікації правопорушення, передбаченого ст. 201-1 КК України (далі – КК), а саме переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (далі – контрабанда лісоматеріалів або пиломатеріалів).

У статті розглядаються питання, пов’язані з результатом кримінально-правової кваліфікації контрабанди лісоматеріалів або пиломатеріалів, визначенням специфіки такої кваліфікації, якщо вона здійснюється офіційно. Зосереджується увага на фіксації процесу та результату кримінально-правової кваліфікації контрабанди лісоматеріалів або пиломатеріалів, у контексті чого визначаються особливості її обґрунтування, зазначення формули кваліфікації та формулювання підозри (обвинувачення). Аналізуються підстави кримінально-правової кваліфікації контрабанди лісоматеріалів або пиломатеріалів. Викладені рекомендації щодо кримінально-правової кваліфікації ілюструються прикладами із судової практики.

Виокремлюються та характеризуються види кримінально-правової кваліфікації правопорушення, передбаченого ст. 201-1 КК, залежно від особливостей конструкції складу кримінального правопорушення, інших критеріїв та з урахуванням специфіки первинної стадії кримінально-процесуальної діяльності.

Біографія автора

Євген Олександрович Письменський, Луганський навчально-наукового інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності

Посилання

Бабіков Д.В. Відповідальність за правопорушення, які містять ознаки незаконного переміщення предметів через митний кордон України: міжгалузевий контекст, критерії класифікації. Нова архітектура безпекового середовища України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 грудня 2022 р.). Харків : Юрайт, 2022. С. 154 – 158.

Бабіков Д.В. Момент закінчення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через митний кордон України: аналіз наукових позицій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2022. № 73. Ч. 2. С. 109 – 114.

Вирок Жовківського районного суду Львівської області від 27 липня 2021 р. у справі № 444/1947/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98590597

Вирок Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 01 листопада 2022 р. у справі № 345/2654/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107072658

Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 лютого 2021 р. у справі № 161/2188/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95006067

Вирок Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 07 грудня 2020 р. у справі № 138/2307/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93343127

Вирок Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 08 серпня 2022 р. у справі № 348/1195/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105624658

Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 травня 2021 р. у справі № 712/5121/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97080806

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. Вип. 4. С. 120 – 140.

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Кримінально-правова заборона щодо контрабанди деревини: сучасний стан і перспективи. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 142 – 148.

Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Київ : Істина, 2010. 430 с.

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 512 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : Дакор, 2018. 1360 с.

Ус О.В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА