Штучний інтелект в традиційних категоріях кримінального права України

Автор(и)

  • Микола Віталійович Карчевський Луганський навчально-науковий інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine
  • Олександр Едуардович Радутний Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6521-3977

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281123

Ключові слова:

штучний інтелект, кримінальна відповідальність, кримінальне право, кримінальне правосуддя, кримінальне правопорушення, Association International de Droit Pénal, кваліфікація, машинне навчання, правосуб’єктність штучного інтелекту, правоздатність штучного інтелекту, криміналізація, надмірна криміналізація, виконавець, потерпіла особа, відповідальність юридичних осіб, позитивні зобов’язання, принцип законності, принцип винної відповідальності, аналогія, стан розуму (dolus) агента-людини, nullum crimen sine culpa, mens rea

Анотація

На прохання Міжнародної асоціації кримінального права (AIDP-IAPL, Association International de Droit Pénal – неурядової організації з кримінального права, Париж, Франція) у рамках XXI Міжнародного конгресу кримінального права «Штучний інтелект і кримінальне правосуддя» підгрупа Української національної групи AIDP-IAPL у складі двох науковців підготувала розгорнуті відповіді на питання щодо ▪ визначення та правової кваліфікації штучного інтелекту (юридичне визначення штучного інтелекту в українському законодавстві, огляд національних систем штучного інтелекту для інтелектуальної поліцейської діяльності, правове визначення машинного навчання в українському законодавстві, правосуб’єктність або правоздатність систем штучного інтелекту тощо), ▪ наявних кримінальних правопорушень та їх криміналізації (незаконні дії, вчинені системою штучного інтелекту, за допомогою системи штучного інтелекту або проти неї; нові правопорушення, пов’язані з проектуванням, програмуванням, розробкою, виробництвом, функціонуванням або використанням систем штучного інтелекту; злочини, пов’язані з простою поведінкою; персона виконавця та/або жертви нових правопорушень, зокрема, виробники / програмісти / системні інженери / розробники / дизайнери тощо; специфічний психічний елемент індивідуальної кримінальної відповідальності, можливість для юридичних осіб нести відповідальність за злочини зі штучним інтелектом, вчинені будь-якою особою, яка діє індивідуально або займає керівну посаду в юридичній особі; межі кримінальної відповідальності злочинця або юридичної особи з огляду на уникнення ризику надмірної криміналізації, якщо системи штучного інтелекту виробляються, використовуються або пропонуються на ринок для законних цілей, наприклад, для наукових або дослідницьких цілей; огляд звітів або юридичної літератури щодо пропозицій впровадження нових кримінальних злочинів, пов’язаних із системами штучного інтелекту; позитивні зобов’язання для осіб та / або юридичних осіб, які проектують, розробляють, виробляють, тестують, продають або розповсюджують системи штучного інтелекту тощо), ▪ можливості застосування категорій традиційного кримінального права (доцільність розуміння системи штучного інтелекту як «комп’ютерної системи» згідно з положеннями статті 1 Конвенції про кіберзлочинність та/або пунктом «a» статті 2 Директиви EU/2013/40; специфічні проблеми дотримання принципу законності; допустимість аналогії для криміналізації протиправних дій, пов’язаних із системами штучного інтелекту; форми вторинної відповідальності до злочинів, пов’язаних із штучним інтелектом; стан розуму (наприклад, dolus) з боку агента-людини, який проектував / запрограмував / розробив / виготовив / поширив / продав / використав систему штучного інтелекту; точний і конкретний спосіб дії системи штучного інтелекту при вчиненні правопорушення тощо), ▪ адаптації категорій традиційного кримінального права та наукових дебатів (принцип винності nullum crimen sine culpa і mens rea; його дотримання, коли суспільно небезпечний результат заподіяний розумною машиною, не є ані бажаним, ані передбачуваним для людини; відповідність принципу винної відповідальності, коли система штучного інтелекту навмисно використовується агентом-людиною як інструмент, але система штучного інтелекту вчинила злочин, відмінний від того, якого бажає агент-людина; необхідність коригування правових принципів кримінальної відповідальності юридичних осіб, якщо вони причетні до злочинів, пов’язаних із штучним інтелектом; необхідність коригування політики та превентивних заходів у приватних організаціях для гарантування правильного та регулярного використання систем штучного інтелекту тощо), ▪ альтернатив криміналізації та некримінальних джерел відповідальності.

Біографії авторів

Микола Віталійович Карчевський, Луганський навчально-науковий інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, проректор

Олександр Едуардович Радутний, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

Посилання

Karchevskyi, Mykola (2012) “Kriminalno-pravova okhorona informaziynoi bezpeki Ukraini” [Criminal law protection of information security of Ukraine] 2012 monografia / M V Karchevskyi ; MVS Ukraini, Luganskiy dergavniy universitet im. E O Didorenka [Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko]. – Lugansk : RVV LDUVS im. E.O. Didorenko, 2012. – 528 p. – p. 263 (in Ukrainian)

Karchevskyi, Mykola (2016) “Perspektivnie zadachi ugolovnogo prava v kontekste razvitia robototekhniki” [Perspective tasks of criminal law in the context of the development of robotics] 2016 Sozialna funksia kriminalnogo prava: problemi naukovogo zabezpechennia, zakonotvorennia ta pravozastosuvannia : materiali mignarodnoi naukovo-praktichnoi konferensii 12-13 govtnya 2016 roku / redkol.: V.Y. Taziy, V.I. Borisov ta insh. – Kh. : Pravo, 2016. [The social function of criminal law: problems of scientific support, law-making and law enforcement: materials of the international scientific and practical conference, October 12-13. 2016] – 564 p. – p.p. 109 – 113 (in Ukrainian)

Karchevskyi, Mykola (2018) “Pravove reguluvannya sozializazii shtuchnogo intelektu” [Legal regulation of socialization of artificial intelligence] 2017 2(78) Vis-nik Luganskogo dergavnogo universitety im. E O Didorenka [Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko] 99-108 (in Ukrai-nian)

Karchevskyi, Mykola (2019) “Perspektivi pravovogo reguluvannya v konteksti gipotezi rozvitku tekhnologiy transgumanizmu” [Perspectives of legal regulation in the context of the hypothesis of the development of transhumanism technologies] 2019 1(87) Visnik Luganskogo dergavnogo universitety im. E O Didorenka [Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko] 115-127 (in Ukrainian)

Machine Learning / Prometheus, IRF: ML 101. – URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/ML101/2016_T3/about

Radutniy, Oleksandr (2017) “Criminal liability of the Artificial Intelligence” [2017] Problems of legality. 2017. Issue 138. - http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/105661/106117

Radutniy, Oleksandr (2017) “Artificial Intelligence (shtuchniy intelekt) yak subektbpravovidnosin v galuzi kriminalnogo prava [Artificial Intelligence as a Subject of Legal Relations in the Field of Criminal Law].” U Politika v sferi borotbi zi zlochinnistu: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International Scientific and Practical Conference “Policy on the Fight against Crime”]. Ivano-Frankivsk, 2017 (in Ukrainian)

Radutniy, Oleksandr (2017) “Kriminalna vidpovidalnist shtuchnogo intelektu [Criminal Liability of Artificial Intelligence].” Informaziya i pravo 2 (2017): 124–33 (in Ukrainian)

Radutniy, Oleksandr (2018) “Dodatkovi argumenti shodo pravosubeknosti shtuchnogo intelektu [Additional arguments on the legal personality of artificial intelligence].” In Internet rechey: problem pravovogo reguluvannya ta vprovadgennya: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Internet of Things: Problems of Legal Regulation and Implementation], 46–50. Kyiv: Politekhnika, 2018 (in Ukrainian)

Radutniy, Oleksandr (2018) “Mistze shtuchnogo intelektu v strukturi suspilnih vidnosin yaki ohoronyautsa kriminalnim pravom [The location of Artificial Intelligence in the Structure of Public Relations, which is Protected by Criminal Law].” In Fundamentalni problem kriminalnoi vidpovidalnosti: Naukoviy Polilog [Fundamental Problems of Criminal Liability: Scientific Polilog]. Kharkiv: Pravo 2018 (in Ukrainian)

Radutniy, Oleksandr (2018) “Subyektnist shtuchnogo intelektu u kriminalnomu pravi [The Subjectivity of Artificial Intelligence in Criminal Law].” Pravo Ukraini 1 (2018): 123–36 (in Ukrainian)

Radutniy, Oleksandr (2019) “Adaptation of criminal and civil law in view of scientific-technical progress (Artificial Intelligence, DAO and Digital Human Be-ing)” [2019] Problems of Legality, No 144 (2019), [S.l.], n. 144, p. 138-152, March 2019. – http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/155819/159365

Radutniy, Oleksandr (2019) “Morality and Law for Artificial Intelligence” [2019] Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396 p. – p. 44 – 46

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА