Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 2012 КК): проблеми системного тлумачення та практичного застосування і шляхи їх вирішення

Автор(и)

  • Василь Миколайович Киричко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281125

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, гуманітарна допомога, благодійні пожертви, розкрадання предметів гуманітарної допомоги, суспільна небезпека, незаконне використання гуманітарної допомоги

Анотація

У статті проаналізовані із застосуванням принципу системності  основні дискусійні питання, які стосуються ст. 2012 КК, та запропоновані шляхи їх вирішення. Обгрунтована помилковість поширеного твердження про те, що ст. 2012 КК охоплює собою розкрадання предметів гуманітарної допомоги. Показано важливе значення правильного встановлення факторів, що визначають характер і ступінь суспільної небезпечності цього кримінального правопорушення, для з’ясування змісту ст. 2012 КК та для практики її застосування. Розроблені рекомендації щодо кваліфікації дій за 2012 КК та  законодавчого вдосконалення цієї статті КК.

Біографія автора

Василь Миколайович Киричко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 1

Посилання

Айдинян А. В. Деякі особливості юридичної конструкції кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2012 Кримінального кодексу України. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. № 4. С. 268-273. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.49.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2 (98). С. 99–115. DOI: 10.33766/2524-0323.98.99-115.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Незаконне використання гуманітарної допомоги (ст. 2012 КК). Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук. - практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред.. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ: Норма права, 2022. С. 172-195.

Каменський Д. В. Відповідальність за розкрадання гуманітарної допомоги: новела вітчизняного кримінального закону під час війни. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2022. № 3 (21). С. 70-82. DOI: 10.34015/2523-4552.2022.3.07.

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Москаленко О. М., 2019. 464 с.

Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги чи один з видів шахрайства. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 1 (17). С. 173–183. DOI: https://doi.org/10.21564/2311- 9640.2022.17.258361.

Марін О. К. Спеціальні норми у кримінальному праві воєнного стану: небезпека непередбачуваних наслідків для кримінально-правового регулювання. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко. Харків: Право, 2022. С. 49-55.

Марін О. К. Проблеми кримінально-правової оцінки незаконного використання гуманітарної допомоги за КК України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 334–338. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/74.

Хавронюк М. І. За незаконне використання гуманітарної допомоги – кримінальна відповідальність. URL: https://pravo.org.ua/blogs/za-nezakonnevykorystannya-gumanitarnoyi-dopomogy-kryminalna-vidpovidalnist.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА