Запобігання автотранспортній злочинності: аспекти наукового і прикладного дискурсу

Автор(и)

  • Аліна Владиславівна Калініна Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0001-8015-0807
  • Сабріє Сейтжеліївна Шрамко Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.292371

Ключові слова:

запобігання злочинності, правопорушення, автотранспортна злочинність, ДТП, наукове розроблення проблеми

Анотація

У статті здійснюється огляд стану дослідження автотранспортної злочинності як наукової проблеми. Підкреслено, що такий огляд доцільно здійснювати комплексно, з урахуванням особливостей понятійного апарату, міждисциплінарного характеру пізнання, попередніх напрацювань учених та ін. Розроблення проблеми запобігання автотранспортній злочинності базується на результатах досліджень різних галузей наук, наприклад, наук кримінально-правового циклу, механіки, фізики, медицини, хімії, компʼютерних наук, психології, педагогіки та ін.

Зазначається, що зарубіжні автори у своїх публікаціях, присвячених проблемам смертності й травматизму внаслідок ДТП, надають перевагу висвітленню результатів емпіричних досліджень і спостережень; аналізу і порівнянню результатів, отриманих іншими дослідниками; оцінці політики у сфері безпеки дорожнього руху; висвітленню тенденцій  стану автотранспортної злочинності, прогнозуванню змін у розглядуваній сфері та ін. Натомість українськими дослідниками  у більшій мірі вивчаються кримінологічні аспекти автотранспортної злочинності як окремого суспільного явища, адміністративно-правові і кримінально-правові питання убезпечення дорожнього руху, а також порушення правил експлуатації транспортних засобів. Акцентовано увагу на тому, що початок повномасштабної війни та введення воєнного стану посилили актуалізацію цієї проблематики та необхідності проведення ґрунтовних досліджень для подальшого впровадження їх у практику.

Визначено, що перспективними напрямами подальших наукових розвідок у сфері безпеки дорожнього руху в Україні, є: планування та прогнозування відновлення і розвитку транспортної інфраструктури країни у післявоєнний період, запобігання автотранспортній злочинності в зазначений період тощо.

Біографії авторів

Аліна Владиславівна Калініна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень

Сабріє Сейтжеліївна Шрамко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень

Посилання

Багіров С. Р. Врахування психологічного змісту необережності у державній політиці щодо запобігання злочинам проти безпеки дорожнього руху. Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 листоп. 2021 р.) / [уклад. А. В. Калініна] ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. С. 19-22.

Багіров С. Р. Недоліки проекту Закону про доповнення ст. 286 КК України нормою щодо звільнення від кримінальної відповідальності та ризики його ухвалення. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Вип. 2 (42) 2019. С. 86-90.

Батиргареєва В. С. Методологія кримінологічного вивчення правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2022. Вип. 44. С. 18-29. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-44-18.

Батиргареєва В.С. Убезпечення учасників дорожнього руху в Україні: до методології створення сучасної правової платформи в умовах євроінтеграції. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2023. Вип. 45. С. 68-80.

Вітвіцький С. С., Веселов М. Ю., Пилипів Р. М. Юридична відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння: проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання : монографія. Київ : ВД Дакор, 2022. 152 с.

Голіна В. В. Комплексний підхід до розробки культурологічного напряму запобігання автотранспортним правопорушенням: поняття, змістовна характеристика значення. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2023. Вип. 45. С. 58-68. URL: http://surl.li/lurvz

Голіна В. В. Культура і закон у запобіганні правопорушенням у сфері безпеки дорожньогоруху. Питання боротьби із злочинністю. 2021. Вип. 41. С. 56–62. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/240197

Голіна В. В., Маршуба М. О. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього корисно-насильницького злочинця в Україні : монографія. Харків : Право, 2014. 280 с.

Голіна В. В., Шрамко С. С. Концептуальні основи культурологічного напряму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків : Право, 2021. Вип. 42. С. 113-121.

Головкін Б.М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми законності. 2022. Вип. 156. С. 52-75.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2021 року. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 14.08.2023).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2022 року. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 12.05.2023).

Калініна А. В. Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків : Право, 2022. Вип. 44. С. 107-114.

Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України: монографія. Харків : Право, 2022. 300 с.

Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту : монографія. Дніпропетровськ : Юрид. акад. мін-ва внутр. справ, 2004. 380 с.

Мисливий В. А. Штучний інтелект як фактор запобігання дорожньо-транспортній злочинності. Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 67-73.

Панова С. В. Дорожньо-транспортний травматизм і смертність в умовах зовнішньої воєнної загрози суверенітету і територіальної цілісності України. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 77-83.

Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжкими тілесним ушкодженням, в Україні : монографія. Харків : Право, 2014. 284 с.

Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2022 по 31.12.2022. URL : https://patrolpolice.gov.ua/statystyka/ (дата звернення: 14.08.2023).

Novoa Ana M., Pérez К., Carme Borrell Efectividad de las intervenciones de seguridad vial basadas en la evidencia: una revisión de la literatura. Gaceta Sanitaria. Vol. 23. Issue 6. 2009. P. 553.e1-553.e14. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2009.04.006.

Burzyńska M., Pikala, M. Decreasing Trends in Road Traffic Mortality in Poland: A Twenty-Year Analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10411. https://doi.org/10.3390/ijerph181910411 1

Castanier C, Deroche Th., Woodman T. Theory of planned behaviour and road violations: The moderating influence of perceived behavioural control. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 18, 2013, P. 148-158. https://doi.org/10.1016/j.trf.2012.12.014. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136984781300017X

Cestac J., Sami Kraïem, Jean-Pascal Assailly, Cultural values and random breath tests as moderators of the social influence on drunk driving in 15 countries, Journal of Safety Research, Volume 56, 2016, Pages 89-96, ISSN 0022-4375, https://doi.org/10.1016/j.jsr.2015.12.001. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002243751500105X)

Lasota D, Al-Wathinani A, Krajewski P, Goniewicz K, Pawłowski W. Alcohol and Road Accidents Involving Pedestrians as Unprotected Road Users. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(23):8995. https://doi.org/10.3390/ijerph17238995

Wijnen W., Weijermars W., Schoeters A., Berghe W., ets. An analysis of official road crash cost estimates in European countries. Safety Science, Vol. 113. 2019, P. 318-327. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.12.004. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753518311500

WORLD ROAD TRAFFIC ACCIDENT REPORT! URL : https://www.worldlifeexpectancy.com/world-road-traffic-accidents-report.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

КРИМІНОЛОГІЯ