Перспективи впровадження, використання та відповідальності штучного інтелекту в ЄС та Україні

Автор(и)

  • Михайло Валерійович Шепітько Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0002-7164-8037

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.292386

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, кримінальна політика, кримінальна юстиція, інформаційна безпека, цифрова безпека, штучний інтелект

Анотація

Розвиток штучного інтелекту та його значна роль в економічних та соціальних відносинах, воєнні та кіберзагрози, які ним породжуються вказують на актуальність дослідження даної проблеми. Україна як жертва російської широкомасштабної воєнної агресії в 2022 р. є зацікавленою у регулюванні даною сфери з метою нейтралізації загроз в воєнному та кіберпросторах.

Дослідження впровадження, використання та відповідальності штучного інтелекту в Європейському Союзі може надати вектори кримінальної відповідальності фізичних (операторів), юридичних осіб (заводів і постачальників), а також держав, які реалізують їх у мирний або воєнний час із злочинною (терористичною) метою. Важливим у цьому дослідженні стає питання можливого впровадження штучного інтелекту як інструментів діяльності органів кримінальної юстиції. Європейська комісія, враховуючи зростання застосування ШІ в Європейському Союзі, сформулювала в 2018 р. його визначення. Україна також в 2020 р. прийняла Концепцію розвитку штучного інтелекту. Однак очевидним стає факт гармонізації законодавства ЄС та України в цій сфері.

Робота Європейської комісії щодо штучного інтелекту втілилася в Стратегію штучного інтелекту для Європи на 2018 р. (2018 AI Strategy for Europe), білу книгу щодо штучного інтелекту на 2020 р. (White Paper on AI) і нещодавно оновлений скоординований план щодо штучного інтелекту. Також триває підготовка закону про штучний інтелект (Artificail Intelligence Act).

Аналіз нормативної бази та позицій щодо впровадження, використання та відповідальності штучного інтелекту вказують на наступні тенденції: 1) використання штучного інтелекту в Європейському Союзі стає регулюваною сферою, що формує права, обовʼязки та відповідальність учасників; 2) застосування штучного інтелекту в органах кримінальної юстиції зазнає суттєвих обмежень та заборон; 3) відповідальність за застосування штучного інтелекту та за небезпечні наслідки, які ним можуть бути спричинені, покладається на фізичних та юридичних осіб, а також держав, в чиїх інтересах він застосовується.

Біографія автора

Михайло Валерійович Шепітько, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри кримінального права

Посилання

Проєкт нового Кримінального кодексу України. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code

Радутний О. Е. Штучний інтелект як суб’єкт злочину. Інформація та право. 4(23)/2017. С. 106-115.URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/14_5.pdf

Сайт Європейського Парламенту. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html?redirect

Сайт Міжнародної асоціації карного права. URL: https://www.penal.org/en/information

Artificial Intelligence act. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_EN.pdf

Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters 2020/2016(INI). European Parliament. URL: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=710029&l=en

European Parliament resolution of 20 January 2021 on artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice (2020/2013(INI)). European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_EN.html

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines. European Commission. Brussels, 2018. P. 7.

Karchevskyi M., Radutniy O. Artificial Intelligence in Ukrainian Traditional Categories of Criminal Law. Вісник Асоціації кримінального права України, 2023, No 1(19). C. 1-25.

RIDP – Revue Internationale de Droit Pénal. Artificial Intelligence, Big Data and Automated Decision-Making in Criminal Justice, Vol. 92. January 2022.

Shepitko M., Senatorova O., Zadoia K., Ponomarenko Yu. International Criminal Law Perspectives on Artificial Intelligence in Ukraine: between the War and Legal Reformation. Вісник Асоціації кримінального права України, 2022, No 2(18). C. 35-51.

Voronova S. Artificial intelligence in criminal law. European Parliament. Plenary – October I 2021. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698039/EPRS_ATA(2021)698039_EN.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА