Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: проблеми визначення та встановлення обов’язкових ознак цього кримінального правопорушення

Автор(и)

  • Інна Плаксюк Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.290715

Ключові слова:

кримінальне право, кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, обов’язкові ознаки складу кримінального правопорушення, об’єктивна сторона кримінального правопорушення, небезпечна продукція, введення в обіг

Анотація

Статтю присвячено дослідженню актуальних проблем юридичного визначення та встановлення обов’язкових ознак складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 227 «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» Кримінального кодексу України. Встановлено обов’язкові ознаки об’єктивної сторони досліджуваного кримінального правопорушення. Акцентовано увагу на моменті закінчення злочину.

Обґрунтовано доцільність удосконалення статті 227 Кримінального кодексу України шляхом включення в її диспозицію суспільно небезпечного наслідку альтернативних видів, а також  із доповненням вказаної статті частиною 2 з обставинами, що обтяжують кримінальну відповідальність за аналізоване кримінальне правопорушення.  Такими обставинами визнаються вчинення діяння повторно або за попередньою змовою групою осіб чи зі заподіянням тяжких наслідків, або спеціальним суб’єктом, зокрема службовою особою з використанням службового становища.

Посилання

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

Локтіонова В.В. Ознаки об’єктивної сторони злочину та місце серед них злоинних наслідків. Право і суспільство. № 1. 2012. С.249-254.

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник. В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 584 с.

Закон України «Про захист прав споживачів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення 09.11.2023).

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг.ред. М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. – 944 с.

Кайдашов В. С. Кримінально-правова відповідальність за випуск або реалізацію продукції неналежної якості як засіб забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції. В. С. Кайдашов. Форум права. 2010. №. С. 422–426. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10kvcjcp.pdf (дата звернення 09.11.2023).

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 09.11.2023).

Хавронюк М.І. Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 5 (129). С. 34 — 44.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Х. : Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина. Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 2013. 1040 с.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник. За заг.ред. М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. 944 с.

Закон України «Про захист економічної конкуренції». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text (дата звернення 09.11.2023).

Хавронюк М.І. Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 5 (129). С. 34 — 44.

Наумчук Н.В. Проблемні аспекти об’єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 Кримінального кодексу України). Вісник Запорізького національного університету. 2014. № 4 (ІІ). С. 270 – 274.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА